Novosti

Izmene propisa čija primena počinje sa početkom 2024.

Poreske olakšice za novozaposlene. Minimalna cena rada. Poresko umanjenje. Paušalno oporezivanjе. Refundacija bolovanja koje je duže od 30 dana. Eko-taksa. Elektronska arhiva...

SolutionToGo

Prvi u Srbiji konsultanti koji vam vode profil - restoran na online aplikacijama za dostavu kao što su Padrino, Wolt, Glovo…

Padrino aplikacija

Padrino stiže kao poručen! Instaliraj aplikaciju i poruči svoju omiljenu novosadsku klopu!

Higijenski minimun – dokumenti i informacije

Sanitarna inspekcija na osnovu naloga Ministarstva zdravlja je u obavezi da izvrši obuke i sprovede kontrolu povodom higijenskog minimuma.

Angažovanje estradno muzičkih umetnika

Dokumentacija za angažovanje estradno muzičkih umetnika

Zahtev za produženje radnog vremena

Zahtev za produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte u 2022. godini.

Pravno tumačenje primene Zakona o zaštiti konkurencije

Pravno tumačenje primene Zakona o zaštiti Konkurencije sa ciljem boljeg razumevanja zakona, propisa i predviđenih kazni.

Važno upozorenje za ugostitelje

Dosadašnja praksa da se dokumentacija fizički šalje poštom će u skoroj budućnosti biti napuštena. Zameniće je elektronska dokumentacija.

Nova uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

11. marta 2022. godine Vlada Srbije donela je novu Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Odobrene prioritetne mere pomoći za ugostitelje Novog Sada

Održan je sastanak predstavnika izvršne vlasti Grada Novog Sada i predstavnika UO Udruženja Ugostitelja Novog Sada.

Zaštite svoj biznis, upoznajte moguće rizike

Zaštita podataka -Udruženje ugostitelja UGONS 1946 ugostiteljima da se informišu o bezbednosti svojih poslovnih podataka.

Novi zakon o fiskalizaciji

21. decembra 2020. godine usvojen je novi Zakon o fiskalizaciji, kao i određeni podzakonski akti koji bliže određuju njegovu primenu.

Obaveštenje o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa

Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Ministar zdravlja donosi UPUTSTVO o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju

UPUTSTVO o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Dopuna Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20 i 156/20), u članu 14. stav 1. reči: „počev od 26. decembra 2020. godine zaključno sa 29. decembrom 2020. godine” zamenjuju se rečima: „počev od 30. decembra 2020. godine zaključno sa 11. januarom 2021. godine...

Novo radno vreme – Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije od 26.12.2020.

Novo radno vreme - Na 10. vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada, od 26. decembra 2020. donete su nove naredbe.

Nova naredba Gradskog štaba za vanredne situacije

Na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada, održanoj 21. decembra 2020. donete su nove naredbe.

Naredba gradskog štaba – nove mere stupile na snagu

Danas je održana vanredna sednica Gradskog štaba za vanredbe situacije, na kojoj je doneta Naredba o novim merama za ugostitelje i druge privredne subjekte i javne ustanove, a koja je stupila na snagu danas.

Dodat je nov član 9g na Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.

Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Od večeras nove mere na snazi

Od danas stupaju na snagu nove mere.

Nove mere u Novom Sadu: Zabranjen rad bazena, preporuka klubovima da ograniče vreme boravka gosta u objektu

U Novom Sadu trenutno ima 1.340 građana koji su zaraženi korona virusom, zbog čega je Gradski štab za vanredne situacije doneo nove mere koje važe na teritoriji grada.

Nacrta zakona o fiskalizaciji, nova pravila o fiskalnim kasama

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predviđeno je da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Nove mere u Novom Sadu, maksimalno okupljanje 10 ljudi

U Novom Sadu je od danas zabranjeno okupljanje više od 10 ljudi na otvorenom i u zatvorenom, odlučio je Gradski štab za vanredne situacije.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB