PočetnaObaveštenjaIzveštaji upravnog odbora

Izveštaji upravnog odbora

Zapisnik sa proširene sednice Upravnog odbora, 26.1.2023.

Zapisnik sa proširene sednice Upravnog odbora, 26.1.2023.

Zapisnik sa vanredne sednice Upravnog odbora UGONS-a 31.03.2021.

Zapisnik sa vanredne sednice Upravnog odbora UGONS-a 31.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 27.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 27.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 20.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 20.03.2021 - Na predlog predsednika UGONS-a, Milenka Mijića sazvana je ova sednica upravnog odbora, nakon koje je održana i proširena sednica članova UGONS-a.

Izveštaj sa sednica u Privrednoj komori Vojvodine i Privrednoj komori Srbije

Sastanak ugostitelja - Dana 17.02.2021.g održana je sednica u organizaciji Privredne komore Vojvodine. Održan je i sastanak u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, 18.02.2021.

Unija poslodavaca Srbije – Komentari na Nacrt zakona o fiskalizaciji

Poštovani gospodine Mali, Unija poslodavaca Srbije, u svojstvu reprezentativnog udruženje poslodavaca, postupajući po pozivu za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o fiskalizaciji, nakon razmatranja teksta Nacrta zakona i prateće dokumentacije, pri tom shvatajući značaj unapređenja sistema fiskalizacije usled tehnoloških promena, a u cilju suzbijanja sive ekonomije, daje svoje primedbe, predloge i sugestije kako sledi u nastavku.

Komentari i primedbe na predlog zakona o fiskalizaciji, o kojima treba da rasprave članovi UGONS-a

Molimo sve članove Udruženja ugostitelja grada Novog Sada "UGONS 1946" da pročitaju sledeće primedbe na predlog Zakona o fiskalizaciji, koje smo izdvojili iz diskusije koja se vodila na sastanku zainteresovanih lica i privrednih društava koji je održan u prostorijama PKS 30.10.2020. u Beogradu.

Unija poslodavaca Srbije – Komentari na zakone iz oblasti finansija

U pripremi su izmene i dopune seta zakona iz oblasti finansija. S tim u vezi, shvatajući ogroman uticaj na prava, obaveze i odgovornosti privrednih subjekata koje ova regulativa nosi sa sobom, Unija poslodavaca Srbije je Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija, uputila komentare i predloge na navedene propise.

Izveštaj sa sastanka u privrednoj komori Srbije – 30.10.2020.g u Beogradu na temu razmatranja nacrta predloga Zakona o fiskalizaciji

Činjenice koje smo čuli od prisutnih diskutanata, i drago mi je da mogu da naglasim, koji su vrlo dobro informisani, su da će naš novi sistem biti verovatno vrlo sličan sistemu koji sada funkcioniše u Hrvatskoj, a koji je tamo uveden još 2013.g, da najmanje 30 do 40% FISKALNIH KASA I PRATEĆE OPREME kod trgovaca i ugostitelja neće moći da zadovolji zahteve u smislu implementacije nove tehnologije, tako da će morati da se zameni.

Zapisnik sa sastanka proširenog upravnog odbora – 14.10.2020

Vreme održavanja: 14.10.2020. Na predlog predsednika UGONS-a, Milenka Mijića sazvana je ova sednica proširenog upravnog odbora. Pozvani su koleginice i kolege koji nisu redovni članovi UO, da uzmu učešća u radu UO, prvenstveno zbog složenosti trenutne situacije u kojoj se nalazimo, kao i boljeg međusobnog razumevanja i razmene informacija sa svim članovima UGONS-a.

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB