Novi zakon o fiskalizaciji

21. decembra 2020. godine usvojen je novi Zakon o fiskalizaciji, kao i određeni podzakonski akti koji bliže određuju njegovu primenu.

Ovim zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Novi zakon počinje da se primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim određenih odredbi koje se primenjuju od dana stupanja zakona na snagu (29.12.2020), a to su odredbe:

člana 4. stav 3
člana 5. stav 4
člana 6. stav 10
člana 7. stav 2
člana 8. st. 4. i 6
člana 9. stav 6.
člana 10. stav 2.

Zakon o fiskalizaciji možete preuzeti ovde.

Zakon o fiskalizaciji

Ili pronaći na vebsajtu Ministarstva finansija.

Podzakonske akte, odnosno pravilnike, možete pronaći na stranici Zakon i podzakonski akti o fiskalizaciji 2021.

Nastupom Vojvođanskog simfonijskog orkestra sutra počinje Nomus u Sinagogi

Nastupom Vojvođanskog simfonijskog orkestra sutra počinje Nomus u Sinagogi. Nomus će trajati do 28. oktobra.

Festival mentalnog zdravlja

Teatrić Muzeja Vojvodine

Finansijska inspekcija

Inspekcija rada

Komunalna inspekcija

Letnje i zimske bašte

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB