Odobrene prioritetne mere pomoći za ugostitelje Novog Sada

Vođeni isključivo ekonomijom i stava da se jedino dijalogom problemi mogu rešavati, uz puno razumevanje svih preduzetih mera kako epidemioloških od strane Kriznog Štaba Srbije i Novog Sada, za suzbijanje epidemije COVID-19, tako i donesenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije i Grada Novog Sada, članovi radne grupe udruženja UGONS ispred Upravnog Odbora UGONS-a, na osnovu izvršenih anketa i analiza poslovanja i problema svojih članova u proteklih 12 meseci, dana 09.04.2021 godine, dostavili su Kabinetu Gradonačelnika svoje zahteve i predloge neophodnih ekonomskih mera pomoći ugostiteljima Novog Sada i uputili molbu za hitan sastanak.

Tim povodom, dana 12.04.2021 godine u Gradskoj kući, održan je sastanak predstavnika izvršne vlasti Grada Novog Sada i predstavnika UO Udruženja Ugostitelja Novog Sada, na kome su prisustvovali gradonačelnik grada Miloš Vučević, Članica gradskog veća za budžet, finansije i investicije Adrijana Mesarović, šef kabineta gradonačelnika Žarko Mićin, kao i predstavnici UO UGONS Milenko Mijić, Aleksandar Cimbal, Branko Koprivica, Karmen Krivokapić i Tanja Medved, na kom je donet akcioni plan.

Akcioni plan će se sprovoditi na sledeći način:

 I) Potvrđeni privredni subjekti po kategorijama ugroženosti poslovanja:

Kategorija 1. – Potpuno ugrožene privredni subjeti
– Noćni Barovi i Klubovi, Diskoteke, Sale za proslave i venčanja
Kategorija 2. – Ugroženi privredni subjekti
– Kafići, Ketering, Restorani, Poslastičarnice, Dečije Igraonice i Rođendaonice

 II) Poseban program za direktna bespovratna sredstva za privredne subjekte iz kategorije 1.

Grad Novi Sad će u saradnji sa ministarstvom finansija Srbije, učestvovati u izradi načina na koji će privredni subjekti iz ove kategorije, moći da ostvare prava na subvenciju po osnovu direktne finansijske pomoći, kao najugroženiji sektor ugostiteljske delatnosti.

III) Dodatne mere za ugrožene ugostiteljske objekte iz obe kategorije ugroženosti poslovanja:

1. Nastavak direktne sektorske podrške grada:

A. Umanjenje zakupa poslovnih prostora kojima upravlja

Uprava za imovinu i imovinsko pravne odnose

 • –  u visini od 50% za period od 01.01.2021 do 01.07.2021 godine,
 • –  u visini od 30% za period od 01.07.2021 do 31.12.2021 godine.

  JP SPC VOJVODINA – Spens
 • –  u visini od 50% za period od 01.01.2021 do 01.07.2021 godine,
 • –  u visini od 30% za period od 01.07.2021 do 31.12.2021 godine.

  JP TRŽNICA
 • –  u visini od 50% za period od 01.03.2021 do 01.07.2021 godine,
 • –  u visini od 30% za period od 01.07.2021 do 31.12.2021 godine.

B. Umanjenje naknada za zauzimanja javnih površina za postavke letnjih i zimskih bašti kojima upravlja

Uprava za imovinu i imovinsko pravne odnose

– u visini od 99% za period od 01.01.2021 do 01.09.2021 godine

JP SPC VOJVODINA – Spens

– u visini od 100% za period od 01.04.2021 do 31.12.2021 godine
Napomena: zakupcima na Spensu je produžen period popusta u odnosu na zakupce kod Uprave za imovinu, iz razloga jer su im predhodni meseci već isfakturisani i ušli u obračune plaćanja.

2. Prioritetno omogućavanje reprograma dospelih poreskih obaveza prema Gradskoj Poreskoj Upravi i JKP Informatika, svih privrednih subjekata iz sektora ugostiteljstva, koji su pod blokadama i prinudnim naplatama, kao i omogućavanje olakšica plaćanja i produženje roka plaćanja tekućih poreskih obaveza kod Gradske Poreske Uprave.

 • – Zakazan hitan sastanak sa Načelnicom Gradske Poreske Uprave i direktorom JK Informatika, sa predstavnicima gradskog veća za budžet, finansije i investicije i predstavnicima UO UGONS-a, za četvrtak u 14.00 č u gradskoj kući, gde će se precizirati načini i postupci zaključivanja sporazuma o reprogramu dospelih obaveza i omogućavanja olakšica plaćanja tekućih obaveza.

3. Omogućiti način kreditiranja zainteresovanih članova UGONS-a, preko gradskih institucija, po povoljnim uslovima pod uslovima garantne šeme sa dve godine grejs perioda i rokom vraćanja zajma do tri godine uz adekvatne zaloge, lične menice i hipoteke, jer smo za bankare trenutno visoko rizična grupacija a Fond za Razvoj Srbije je odobrio kredit svega za tri-četiri ugostiteljska privredna subjekta sa teritorije grada Novog Sada, dok ostalima koji su podneli zahtev, nije stigao odgovor ni da su odbijeni !

Na ovaj način bi se obezbedio priliv likvidnih sredstava, što u uslovima zabrane rada i limitiranja rada nije omogućeno redovnim radom, i time bi se doprinelo našoj održivosti solventnosti u ispunjavanju obaveza prema gradu, državi, dobavljačima, zakupodavcima i ostalim partnerima u poslovanju privrednih subjekata.

 • – Gradska izvršna vlast zakazuje hitan sastanak sa predstavnicima ministarstva finansija Srbije, predstavnicima Fonda za Razvoj Srbije, predstavnicima poslovnih banaka zajedno sa predstavnicima UO UGONSa, u cilju omogućavanja kreditiranja po povoljnim uslovima, zainteresovanih novosadskih ugostitelja.

4. U skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, a selektivno prema epidemiološkoj situaciji grada Novog Sada, dozvoliti duži rad ugostiteljskih objekata nadalje tokom 2021 godine pod uslovima primenjivanja epidemioloških mera, kako bi i kroz svoja poslovanja mogli da privređujemo.

 • –  Dogovoreno da se napravi hitan sastanak sa epidemiolozima Instituta za Javno Zdravlje Vojvodine, kako bi se izradili uslovi pod kojima bi se mogle obavljati ugostiteljske delatnosti u zatvorenim prostorima, naročito za one ugostiteljske objekte, koji nemaju mogućnost rada na otvorenom odnosno baštama.
 • –  Radna grupa UO UGONSa, će pripremiti predloge mera koje će dati na odobrenje Institutu, kako bi zajednički mogli napraviti pravilnik po kome bi postupali u toku rada, a da pritom ne doprinosimo pogoršanju epidemiološke situacije.

IV) Proširenje saradnje UGONSa sa gradskim izvršnim vlastima, u cilju standardizacije Udruženja i podizanja nivoa rada novosadskih ugostiteljskih objekata, tokom i nakon epidemije COVID-19.

 • – Nastavak saradnje sa svim inspekcijama grada, u cilju poboljšanja primenjivanja zakonskih mera tokom redovnih i vanrednih kontrola inspekcijskim organa kod novosadskih ugostitelja.
 • – Uključivanje predstavnika, člana UO Udruženja, u skupštinski rad i radne grupe u poljima privrede i turizma grada u pripremama i razradi potreba novosadskog ugostiteljstva.
 • – Uspostavljanje pravila i kriterijuma, po svetskim važećim standardima, za savremenu kategorizaciju svih zabavnih i ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Novog Sada, posebno članova udruženja UGONS, sa vidno istaknutim i prepoznatljivim simbolom na ulazu i u unutrašnjosti lokala i bašti, u organizaciji radne grupe UO UGONS-a.
 • – Bliža saradnja Udruženja UGONS i Grada, u cilju zajedničke pripreme najbolje ponude novosadskog ugostiteljstva u turističkoj promociji našeg grada, spremnosti naših objekata dolasku turista nakon “otvaranja” grada , promociji novosadskog kulinarstva i naših specijaliteta kreirajući brend novosadskog ugostiteljstva atraktivnim ponudama ugostiteljskih usluga hrane i pića, prateći u korak promocije novosadskih znamenitosti kroz turističke ponude, kao i sve naredne kulturne manifestacije koje će Grad i Turistička Organizacija Novog Sada, podržavati i promovisati.

Celokupan izveštaj sa sastanka i akcioni plan u PDF-u možete preuzeti ovde.

UGONS – Odobrene mere pomoći GRAD NOVI SAD 12.04.2021

MOLBA zakupodavcima objekata u privatnom vlasništvu

Vođeni isključivo ekonomijom i stava da se problemi jedino dijalogom mogu rešavati, uz puno razumevanje da su i zakupodavci u problemima koje je donela pandemija COVID-19, ovim putem upućujemo MOLBU svim zakupodavcima objekata u privatnom vlasništvu, da nam izađu u susret odobravanjem popusta na zakupe objekata i lokala koje naši članovi koriste za vršenje svoje ugostiteljske delatnosti.

Celokupnu molbu u PDF-u možete preuzeti ovde.

UGONS – MOLBA za zakupodavce – privatno vlasništvo 13.04.2021

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB