PočetnaObaveštenja

Obaveštenja

Nacrt Zakona o radnom angažovanju i komentari

Odobreni reprogrami na dugovanja u Gradskoj poreskoj upravi, JKP Informatika i JKP Čistoća kao jedna od mera pomoći ugostiteljima Novog Sada.

Odobrene prioritetne mere pomoći za ugostitelje Novog Sada

Održan je sastanak predstavnika izvršne vlasti Grada Novog Sada i predstavnika UO Udruženja Ugostitelja Novog Sada.

Zaštite svoj biznis, upoznajte moguće rizike

Zaštita podataka -Udruženje ugostitelja UGONS 1946 ugostiteljima da se informišu o bezbednosti svojih poslovnih podataka.

Novi zakon o fiskalizaciji

21. decembra 2020. godine usvojen je novi Zakon o fiskalizaciji, kao i određeni podzakonski akti koji bliže određuju njegovu primenu.

Zapisnik sa vanredne sednice Upravnog odbora UGONS-a 31.03.2021.

Zapisnik sa vanredne sednice Upravnog odbora UGONS-a 31.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 27.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 27.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 20.03.2021.

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 20.03.2021 - Na predlog predsednika UGONS-a, Milenka Mijića sazvana je ova sednica upravnog odbora, nakon koje je održana i proširena sednica članova UGONS-a.

Preminuo Milan Subašić, dugogodišnji član Upravnog odbora UGONS-a

Preminuo Milan Subašić, dugogodišnji član upravnog odbora UGONS-a

Izveštaj sa sednica u Privrednoj komori Vojvodine i Privrednoj komori Srbije

Sastanak ugostitelja - Dana 17.02.2021.g održana je sednica u organizaciji Privredne komore Vojvodine. Održan je i sastanak u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, 18.02.2021.

Obaveštenje o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa

Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Ministar zdravlja donosi UPUTSTVO o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju

UPUTSTVO o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Dopuna Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20 i 156/20), u članu 14. stav 1. reči: „počev od 26. decembra 2020. godine zaključno sa 29. decembrom 2020. godine” zamenjuju se rečima: „počev od 30. decembra 2020. godine zaključno sa 11. januarom 2021. godine...

Novo radno vreme – Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije od 26.12.2020.

Novo radno vreme - Na 10. vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada, od 26. decembra 2020. donete su nove naredbe.

Nova naredba Gradskog štaba za vanredne situacije

Na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada, održanoj 21. decembra 2020. donete su nove naredbe.

Naredba gradskog štaba – nove mere stupile na snagu

Danas je održana vanredna sednica Gradskog štaba za vanredbe situacije, na kojoj je doneta Naredba o novim merama za ugostitelje i druge privredne subjekte i javne ustanove, a koja je stupila na snagu danas.

Unija poslodavaca Srbije – Komentari na Nacrt zakona o fiskalizaciji

Poštovani gospodine Mali, Unija poslodavaca Srbije, u svojstvu reprezentativnog udruženje poslodavaca, postupajući po pozivu za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o fiskalizaciji, nakon razmatranja teksta Nacrta zakona i prateće dokumentacije, pri tom shvatajući značaj unapređenja sistema fiskalizacije usled tehnoloških promena, a u cilju suzbijanja sive ekonomije, daje svoje primedbe, predloge i sugestije kako sledi u nastavku.

Dodat je nov član 9g na Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.

Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Od večeras nove mere na snazi

Od danas stupaju na snagu nove mere.

Preminuo Dragan Stanojević Džambo, sekretar UGONS-a

Poštovane kolege, želimo da vas obavestimo da je juče preminuo Džambo. Hvala mu za sve što je učinio za udruženje, za sve nas ugostitelje. Džambo, neka ti je laka zemlja. Sahrana će biti sutra 14. novembra u 13h, na Almaškom groblju u Novom Sadu.

Komentari i primedbe na predlog zakona o fiskalizaciji, o kojima treba da rasprave članovi UGONS-a

Molimo sve članove Udruženja ugostitelja grada Novog Sada "UGONS 1946" da pročitaju sledeće primedbe na predlog Zakona o fiskalizaciji, koje smo izdvojili iz diskusije koja se vodila na sastanku zainteresovanih lica i privrednih društava koji je održan u prostorijama PKS 30.10.2020. u Beogradu.

Unija poslodavaca Srbije – Komentari na zakone iz oblasti finansija

U pripremi su izmene i dopune seta zakona iz oblasti finansija. S tim u vezi, shvatajući ogroman uticaj na prava, obaveze i odgovornosti privrednih subjekata koje ova regulativa nosi sa sobom, Unija poslodavaca Srbije je Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija, uputila komentare i predloge na navedene propise.

Nove mere u Novom Sadu: Zabranjen rad bazena, preporuka klubovima da ograniče vreme boravka gosta u objektu

U Novom Sadu trenutno ima 1.340 građana koji su zaraženi korona virusom, zbog čega je Gradski štab za vanredne situacije doneo nove mere koje važe na teritoriji grada.

Izveštaj sa sastanka u privrednoj komori Srbije – 30.10.2020.g u Beogradu na temu razmatranja nacrta predloga Zakona o fiskalizaciji

Činjenice koje smo čuli od prisutnih diskutanata, i drago mi je da mogu da naglasim, koji su vrlo dobro informisani, su da će naš novi sistem biti verovatno vrlo sličan sistemu koji sada funkcioniše u Hrvatskoj, a koji je tamo uveden još 2013.g, da najmanje 30 do 40% FISKALNIH KASA I PRATEĆE OPREME kod trgovaca i ugostitelja neće moći da zadovolji zahteve u smislu implementacije nove tehnologije, tako da će morati da se zameni.

Nastupom Vojvođanskog simfonijskog orkestra sutra počinje Nomus u Sinagogi

Nastupom Vojvođanskog simfonijskog orkestra sutra počinje Nomus u Sinagogi. Nomus će trajati do 28. oktobra.

Festival mentalnog zdravlja

Teatrić Muzeja Vojvodine

Finansijska inspekcija

Inspekcija rada

Komunalna inspekcija

Letnje i zimske bašte

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB