O nama

UGONS 1946

Udruženje ugostitelja Novog Sada “UGONS 1946” je dobrovoljno, nevladino udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ugostiteljstva.

Udruženje je organizovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih stručnih interesa na unapređivanju ugostiteljske mreže, podizanju kvaliteta i proširivanju asortimana ugostiteljskih usluga, stručnom osposobljavanju svojih članova, kao i svih drugih aktivnosti iz oblasti ugostiteljstva.

UGONS

OSNOVE PROGRAMA RADA

 1. svog organizovanja rada
 2. učestvovanja u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad i poslovanje svojih članova
 3. usklađivanja opštih i zajedničkih interesa svojih članova
 4. predlaganja za  donošenje novih i promenu postojećih propisa i mera,koje neposredno ili posredno utiču na obavljanje delatnosti članova udruženja
 5. nastavka saradnje sa državnim organima i resornim ministarstvima po pitanjima ekonomske i razvojne politike
 6. održavanja kontakata i proširenja saradnje sa svim Privrednim organima koji deluju na teritoriji grada i pokrajine
 7. razvijanja i učvršćivanja veze sa Skupštinom grada Novog Sada i nadležnim Gradskim upravama
 8. pokretanja inicijativa za rešavanje konstatovanih problema
 9. učestvovanja u pripremi, izradi i zaključivanju granskih, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, prateći njihovu primenu i predlažući izmene i dopune istih
 10. obezbeđivanja svojim članovima pružanja poslovno-administrativne, stručne i druge pomoći preko stručne službe Udruženja u skladu sa odlukom Upravnog odbora udruženja
 11. podsticanja i negovanja tradicije dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
 12. staranja o razvijanju i učvršćivanju dobrih poslovnih običaja među svojim članovima
 13. davanja stručnih objašnjenja za primenu zakonskih i drugih propisa koji se odnose na poslovanje samostalnih ugostiteljskih radnji i da im u tom smislu pruža potrebnu pomoć – uz uslov povećanja prihoda od članarine kako bi angažovali pravnika
 14. pokretanja inicijative kod nadležnih organa radi donošenja novih ili izmena i dopuna važećih propisa
 15. ostvarivanja saradnje sa drugim istim ili sličnim asocijacijama, komorama, organima, institucijama, fondovima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za svoje članove – što podrazumeva OFPS, SOKOJ, PI, lokalne komunalne takse sl.
 16. vođenja registra članova udruženja i zaposlenih kod istih, izdavanja uverenja, saglasnosti i drugih potvrda i dokumenata iz evidencije koje vodi u okviru ovlašćenja i prava iz Zakona
 17. organizovanja stručnih savetovanja
 18. organizovanja promotivnih i turističkih aktivnosti koje će proisticati iz potreba članova udruženja i na taj način omogućiti dodatno finansiranje samog udruženja
 19. izrada VEB sajta za članove udruženja
 20. učešće na raznim konkursima 

Ono što smo uspeli za protekli period:

 • pokrenulo inicijativu za izmenu Odluke o nivou buke u lokalima u stambenim zgradama
 • uputilo dopis Ministarstvu poljoprivrede vezano za uzorkovanje hrane
 • uputilo inicijativu za produženje roka plaćanja letnjih, odnosno zimskih bašti
 • u saradnji sa protivpožarnom inspekcijom, sektorom za vanredne situacije i gradskom upravom organizovana je edukacija ugostitelja o protivpožarnoj zaštiti
 • pokrenulo inicijativu za postavljanje hidranata u ulici Laze Telečkog
 • uputilo inicijativu za dobijanje olakšica prilikom upošljavanja studenata 
 • neprestano radilo na inicijativi za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata
 • održalo radni sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Vojvodine i dogovorilo o daljim koracima saradnje i rešavanja tekućih problema u poslovanju ugostiteljskog sektora
 • konkurisalo za dobijanje sredstava od Ministarstva ekonomije kojim je učesnicima u brošuri The best of Novi Sad omogućilo niže cene (saradnja sa EXIT-om, TONS –om …)
 • uputilo inicijativu na osnovu koje su ugostitelji dobili dozvolu da postave televizore i video bimove u letnjim baštama za vreme trajanja letnje olimpijade i ostalih sportskih dešavanja tokom leta
 • uputilo predloge za izmenu pravilnika za držanje letnjih odnosno zimskih bašti (A bord, ne uklanjanje tendi i krovnih konstrukcija …)
 • kao jedan od pokretača inicijative za smanjenje naknade za muzički dinar kontaktirali smo kabinet ministra finansija sa zahtevom da se problem oko naplate naknade SOKOJ-a i OFPS-a što pre reši, što se i postiglo.
 • obaveštavali članove o raznim manifestacijama koje su se održavale u gradu
 • više puta nastupali u medijima ( B92, RTV Vojvodina, Novosadska televizija, Kanal 9, Blic, Dnevnik, Građanski list)
 • ostvarili saradnju sa časopisom Caffe Vojvodina
 • ostvarena je prijateljska saradnja sa strukovnim udruženjima iz Beograda, Zrenjanina, Bačke Palanke….
 • u saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine pokrenuli inicijativu za preispitivanje cena u Javnim komunalnim preduzećima, ista inicijativa je prosleđena i Privrednoj komori Srbije,Regionalnoj privrednoj komori
 • pokrenuli inicijativu za smanjenje cena JP « Poslovni prostor «
 • pokrenuli inicijativu za ukidanje naknade za JPRS
 • održali više sastanaka sa predstavnicima grada povodom radnog vremena
 • uputili naše predloge vezane za radno vreme gradskoj upravi za privredu, gradonačelniku
 • savetu za javni red i mir uputili naše predloge za poboljšanje rada ugostitelja
 • održali sastanak sa odborom saveta za javni red i mir

Pored istaknutih tema Udruženje ugostitelja « UGONS 1946 « će posebno staviti akcenat svoga rada i delovanja na:

 • UČLANJENJE ŠTO VEĆEG BROJA PRIVATNIH UGOSTITELJA U MATIČNO UDRUŽENJE
 • ISTRAJNOST NA ZAHTEVIMA UPUĆENIM NADLEŽNIM ORGANIMA DA U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA KOJA SU OD VITALNOG INTERESA ZA NAŠ RAD IMAMO PREDSTAVNIKE U UPRAVNIM ODBORIMA, SAVETNIKA ILI REDOVNO PRISUSTVO NA SASTANCIMA ( POSLOVNI PROSTOR,JKP ZELENILO,TRŽNICA I SL.) 
 • INSISTIRANJE NA OBOSTRANOJ SARADNJI SA INSPEKCIJSKIM ORGANIMA I NJIHOVOM RAVNOMERNIJEM TRETMANU ( KONTROLA SVIH SUBJEKATA )
 • VRAĆANJE OVLAŠĆENJA UPRAVI ZA PRIVREDU GRADA
 • INSISTIRATI DA UDRUŽENJE DOBIJE ODREĐENA OVLAŠĆENJA
 • OMOGUĆAVANJU ZAPOSLENJA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA ZA VREME LETNJEG I ZIMSKOG RASPUSTA NA PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA UZ MOGUĆNOST SUBVENCIONISANJA UGOSTITELJA
 • PRIMENA ZAKONA O FIZIČKO-TEHNIČKOM OBEZBEĐENJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
 • DONOŠENJE MINIMALNO TEHNIČKIH USLOVA ZA OTVARANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA PO VRSTI DELATNOSTI, A U SARADNJI SA NADLEŽNIM INSPEKCIJAMA
 • POBOLJŠANJU PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE I PRAKTIČNA OBUKA

Udruženje ugostitelja će prvenstveno pokušati da iznađe trajna sredstva finansiranja kako bi bilo u mogućnosti da funkcioniše i ostvari sve zadate ciljeve definisane ovim planom i programom