Pravno tumačenje primene Zakona o zaštiti konkurencije

Povodom situacije u kojoj su se našli pojedini ugostitelji, a koje se tiču upitnika pristiglog elektronskom poštom, Udruženje ugostitelja UGONS 1946, zamolilo je za savet pravnika.
U cilju sprečavanja nastanka sličnih situacija i boljeg razumevanja zakona, propisa i predviđenih kazni, objavljujemo stručno mišljenje i savet pravnika u celosti.

Kako su pojedini članovi udruženja primili Zahtev za dostavu podataka i informacija, upućen od strane Komisije za zaštitu konkurencije,  a koji ih obavezuje da u roku od 15 dana od prijema, ovoj komisiji dostave tražene informacije, prema obrascu koji sadrži 50 pitanja sa zahtevanim odgovorima, odštampan na 10 + strana od strane UO Udruženja UGONS 1946, zamoljen sam da dam svoje tumačenje.


U vezi sa navedenim, ističem sledeće:
Zakon o zaštiti konkurencije je donet 2005. godine a noveliran je 2013. godine, što znači da je duže vremena deo pravnog sistema.

Zakon je obavezujući za privredna pravna lica i preduzetnike i druga fizička i pravna
lica, kao i druge oblike udruživanja na tržištu (sindikate udruženja sporstke organizacije i zadruge i sl.) Zakon nije detaljno propisao koji podaci, dokumenti i stvari se mogu zahtevati od onih koji su dužni da na zahtev komisije dostave traženo, i tu su ovlašćenja Agencije praktično neograničena (sem drugim zakonima).

U konkretnom slučaju,kako je, pretpostavljam, pandemija virusa Kovida preusmerila
mnoge ugostitelje na dostavu hrane naručivanjem preko digitalnih platformi, to je očigledno privuklo pažnju Komisije za zaštitu konkurencije formirane na nivou Republike, pa se i navedeni zahtev ograničava na Vašu saradnju sa digitalnim platformama (za dostavu hrane pića i sl.). Komisija je u tom smislu počela da sprovodi tzv „sektorsku analizu „stanja konkurencije na tržištu digitalnih platformi, u sklopu koje je i dostavila zahtev.

Najkraće rečeno, sve što je napisano u zahtevu koji ste mi dostavili, je zasnovano na
zakonu, koji ne ostavlja puno prostora, osim što davalac podataka (od koga su podaci
zahtevani) može zajedno sa dostavom traženih podataka uz obavezno obrazloženje, zahtevati da dostavljeni podaci budu „zaštićeni“ a to su poslovne tajne, ili drugi osetljivi
podaci, čijim saopštavanjem trećim licima, Vama ( tj anketiranim članovima ) može nastati
šteta. U tom slučaju Komisiji se dostavlja i drugi primerak anketnog obrasca ali bez podataka čija se zaštita traži.

Zaprećena kazna navedena u citiranom dopisu Komisije, za nepostupanje po zahtevu
komisije, je predvidjena zakonom. Traženi podaci u upitniku su obimni, ali Vaša obaveza je da ih u roku dostavite, na traženje Komisije. Shodno navedenom, subjektu kojem je zahtev upućen, dužan je da tražene podatke dostavi u zakonskom roku, jer je kazna drakonska, čak i za zakašnjenje. Ukoliko se to ne učini, obveznik rizikuje postupak uvidjaja ulaska u prostorije, oduzimanja dokumentacije i slično ( čl 52 Zakona ).

Moja preporuka kao advokata je da se traženi podaci obavezno dostave u roku, a da se
istovremeno za odredjen broj podataka koji su u konkretnom slučaju od vitalne važnosti,
podnesete zahtev za zaštitu odredjenih podataka s tim da taj zahtev dobro obrazložite.

Više o novom načinu komunikacije sa institucijama i slanju i zaprimanju dokumenata putem e-maila, pročitajte u zasebnom tekstu.

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB