Obaveštenje o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je 08.01.2021.godine na sajtu Poreske uprave objavljeno Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 kojem se može pristupiti putem linka https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6871/odlaganje-placanja-dugovanog-poreza-i-doprinosa-sa-primerom.html.

Usled bolesti COVID-19  Vlada Republike Srbije je donela podzakonska akta:

Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID -19 („Službeni glasnik RS“ br. 156/20), kojom je propisan način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa privrednim subjektima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreskih obaveza u skladu sa

– Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/20, 60/20 i 65/20) i

– Zaključkom Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 104/20 i 106/20).

Na osnovu donetih akata, Poreska uprava sprovodi aktivnosti u cilju sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za sve kategorije privrednih subjektaka.

Najkasnije do 15.01.2021.god. privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove u skladu sa podzakonskim aktima donetim usled bolesti COVID-19 biće postavljeno obaveštenje u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Obaveštenje sadrži podatke o:

– ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na računu 4848 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike,

– broju rata,

– iznosu rate,

– datumu dospeća rate,

– broju odobrenja za plaćanje (BOP)

–  računu za uplatu.  

Sastavni deo obaveštenja za privredne subjekte je i upozorenje o neophodnosti redovnog izmirenje poreskih obaveza, kao i o pridržavanju propisanih rokova za plaćanje rata dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o odlaganju plaćanja.

Privredna komora Srbije (PKS)
Preuzeto od PKS

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB
Generated by Feedzy