Obaveštenje o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je 08.01.2021.godine na sajtu Poreske uprave objavljeno Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 kojem se može pristupiti putem linka https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6871/odlaganje-placanja-dugovanog-poreza-i-doprinosa-sa-primerom.html.

Usled bolesti COVID-19  Vlada Republike Srbije je donela podzakonska akta:

Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID -19 („Službeni glasnik RS“ br. 156/20), kojom je propisan način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa privrednim subjektima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreskih obaveza u skladu sa

– Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/20, 60/20 i 65/20) i

– Zaključkom Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 104/20 i 106/20).

Na osnovu donetih akata, Poreska uprava sprovodi aktivnosti u cilju sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za sve kategorije privrednih subjektaka.

Najkasnije do 15.01.2021.god. privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove u skladu sa podzakonskim aktima donetim usled bolesti COVID-19 biće postavljeno obaveštenje u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Obaveštenje sadrži podatke o:

– ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na računu 4848 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike,

– broju rata,

– iznosu rate,

– datumu dospeća rate,

– broju odobrenja za plaćanje (BOP)

–  računu za uplatu.  

Sastavni deo obaveštenja za privredne subjekte je i upozorenje o neophodnosti redovnog izmirenje poreskih obaveza, kao i o pridržavanju propisanih rokova za plaćanje rata dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o odlaganju plaćanja.

Privredna komora Srbije (PKS)
Preuzeto od PKS

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB