Marketing - Oglašavanje

Zakup banera

Zakup banera na portalu ugons.com (pogledajte cene i pozicije u donjoj tabeli)
Za dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.

CENOVNIK - NASLOVNA STRANICA

     Pozicija 1: 600 € godišnje
     (50 € mesečno)
Rotirajući Baner, sa više oglašivača,
Prikazuje se na naslovnoj stranici.
(na svim stranicama sajta kao i na naslovnoj i na stranicama kategorija).

     Pozicija 2: 480 € godišnje
     (40 € mesečno)
Rotirajući Baner, sa više oglašivača,
Prikazuje se na naslovnoj stranici
(u dodatnoj ponudi i na drugim stranicama).

     Pozicija 3: 600 € godišnje
     (50 € mesečno)
INDIVIDUALNI Baner,
Prikazuje se na naslovnoj stranici
(u dodatnoj ponudi i na drugim stranicama).

     Pozicija 4: 600 € godišnje
     (50 € mesečno)

INDIVIDUALNI Baner,
Prikazuje se na naslovnoj stranici.

 

POZICIJE - NASLOVNA STRANICA

Oglašavanje Layout Naslovna Stranica

CENOVNIK - STRANICE KATEGORIJA

     Pozicija 1: 600 € godišnje
     (50 € mesečno)
INDIVIDUALNI Baner,
Prikazuje se na stranicama kategorija (po izboru).

     Pozicija 2: 1.200 € godišnje
     (100 € mesečno)
INDIVIDUALNI Baner,
Prikazuje se na stranicama kategorija (po izboru).

     Pozicija 3: 600 € godišnje
     (50 € mesečno)
Rotirajući Baner, sa više oglašivača,
se prikazuje unutar svih članaka
(na svim stranicama sajta kao i na naslovnoj i na stranicama kategorija).

     Pozicija 4: 1.200 € godišnje
     (100 € mesečno)
INDIVIDUALNI Baner,
Prikazuje se na stranicama kategorija (po izboru).

 

POZICIJE - STRANICE KATEGORIJA

Oglašavanje Layout Stranice Kategorija

CENOVNIK - STRANICE ČLANAKA

     Pozicija 1: 1.200 € godišnje
     (100 € mesečno)
Baner se prikazuje unutar svih članaka (na svim stranicama sajta osim na naslovnoj i na stranicama kategorija).

     Pozicija 2: 600 € godišnje
     (50 € mesečno)
Baner se prikazuje unutar svih članaka
(na svim stranicama sajta osim na naslovnoj i na stranicama kategorija).

     Pozicija 3: 1.200 € godišnje
     (100 € mesečno)
Baner se prikazuje unutar svih članaka
(na svim stranicama sajta osim na naslovnoj i na stranicama kategorija).

     Pozicija 4: 600 € godišnje
     (50 € mesečno)
Rotirajući Baner, sa više oglašivača,
se prikazuje unutar svih članaka
(na svim stranicama sajta kao i na naslovnoj i na stranicama kategorija).

     Pozicija 5: 1.200 € godišnje
     (100 € mesečno)
Baner se prikazuje unutar svih članaka (na svim stranicama sajta osim na naslovnoj i na stranicama kategorija).

POZICIJE - STRANICE ČLANAKA

Oglašavanje Layout Stranice Članaka

Zahtev za zakup banera


  NASLOVNOJ STRANICI

  STRANICAMA KATEGORIJA

  STRANICE ČLANAKA

  Adresa

  Bulevar Mihajla Pupina 6/V,
  Novi Sad

  Telefon

  021/553950

  Email

  ugons1946@gmail.com