Zapisnik sa proširene sednice Upravnog odbora, 26.1.2023.

26.01.2023 godine

Vreme održavanja: 26.1.2023.
početak: 11h
završetak: 12:15h
Prisutni:
Milenko Mijić – Ambar
Aleksandar Cimbal – Starli 021
Branislav Ilić – Pause
Aleksandar Dobromirov – hotel Veliki
Tigran Bjelica – Maša
Željko Rupac – Corso
Dragan Jevtić – Leskovačka koliba
Aljona Lukašova – Fashion cafe
Luka Dević – Kućerak na ribarskom
Miloš Moljac – picerija Ćao
Tihomir Jakovljev – Rekalibracija
Srđan Jakovljev – Rekalibracija
Danijela Zelić – Nacionalna klasa
Vladimir Vojsk – Nacionalna klasa
Dragoslava Paroci – Papričica, Big Rory
Dušan Obradović – Barrique

Na predlog člana udruženja Aleksandra Dobromirova, predsednik UGONS-a, Milenko Mijić sazvao je proširenu sednicu upravnog odbora.

DNEVNI RED

 1. Izveštaj o dosadašnjem radu UO UGONS-a 
 2. Dogovor oko ponovnog podnošenja inicijative vezane za umanjebnje PDV-a na hranu sa dosadašnjih 20% na 10%
 3. Razno

Preuzmite kompletan dokument sa zapisnikom sa sastanka:


RASPRAVA

 1. Milenko Mijić je otvorio sastanak i prisutnim članovima obrazložio da je sednica sazvana na predlog Aleksandra Dobromirova. Odmah na početku je iskoristio priliku i podneo izveštaj o dosadašnjem radu UO.

Kako je glavna tema ovog sastanka podnošenje inicijative za umanjenje PDV-a, Milenko je prisutnima pročitao neke od inicijativa koje su u proteklih tri godine upućene Vladi Republike Srbije, Ministarstvu finansija, Ministarstvu Turizma, Privrednoj komori Srbije, Uniji poslodavaca Srbije i svim nadležnim institucijama, a koje se izmeđuostalog tiču:

 • smanjenja stope PDV-a na hranu u ugostiteljskim objektima sa 20% na 10%
 • ukidanje kaznene politike zatvaranja ugostiteljskih objekata zbog utvrđenih nepravilnosti u poslovanju, tokom redovnih ili vanrednih kontrola
 • angažovanja radnika na sezonskim poslovima – kao što je dozvoljeno poljoprivredi

Nakon izlaganja Milenka Mijića, Ružica Ćoškov je izvestila prisutne da je udruženje na osnovu podnete inicijative za umanjenje PDV-a dobila odgovor iz kabineta Vlade Republike Srbije da je ista prosleđena Ministarstvu finansija koje je nadležno za rešavanje iste. Isto tako je stigao i odgovor iz Unije poslodavaca Srbije da su i oni na našu inicijativu izradili predlog za umanjenje PDV-a koji je dostavljen republičkom Socijalno ekonomskom savetu.  Na njihovoj sednici održanoj 25.februara 2022. godine inicijativa je usvojena i upućena dalje nadležnom ministarstvu koje je trebalo da je implementira.

Aleksandar Cimbal je prisutnim članovima izneo tok rešavanja inicijative koja se tiče angažovanja radnika na sezonskim poslovima – privremeno – povremeni poslovi. Kao i prethodna i ova inocijtiva je takoreći usvojena ali nije sprovedena do kraja

Nakon njihovog izlaganja reč su dobili prisutni članovi koji su izneli neke svoje predloge, sugestije…

Ono što je bitno istaći je da su se svim prisutni složili da je udruženje uradilo dosta stvari ali da je veoma bitno da svi članovi budu organizovani i angažovani i svojim ličnim poznanstvima pokušaju da utiču na ljude koji su na položaju da se ove inicijative usvoje i sprovedu do kraja

 1. Ova tačka dnevnog reda se nadovezala na prethodnu. Aleksandar Dobromirov je ukratko obrazložio iz kog razloga je inicirao ovaj sastanak. S obzirom da inicijativa još uvek nije usvojena , prisutni su se složili da to neće biti baš lak zadatak zbog celokupne ekonomske situacije koja nas je zadesila u prethodnom periodu.Na osnovu toga dao je predlog da udruženje angažuje stručnu osobu koja će napraviti celokupnu analizu kojom bi nadležnom ministarstvu predstavili šta je benefit države ukoliko odobri umanjenje PDV-a.

Reč je dobio svaki prisutan član UO, da iznese svoje mišljenje i vidjenje.

ZAKLJUČAK:

Jednoglasnom odlukom prisutnih članova doneto je sledeće:

 • Aleksandar Dobromirov će kao član Unije poslodavaca Srbije proveriti dokle se stiglo sa rešavanjem inicijative za umanjenje PDV-a i da li je neko možda već radio na izradi pomenute analize
 • Aleksandar Cimbal će putem maila poslati izveštaj vezan za inicijativu za angažovanje sezonskih radnika
 • U zavisnosti od potrebe ( na mesečnom nivou ) putem maila slati izveštaj o aktivnostima udruženja
 • U narednom periodu tražiti sastanke sa Unijom poslodavaca Srbije, Privrednom komorom Srbije, udruženjem hotelijera HORES -om

Izveštaj sa sastanka proslediti Mijić Milenku na verifikaciju a nakon toga ga zvanično proslediti našim programerima da ga objave na web sajtu UGONS-a i viber grupi.


Zapisnik sačinila:
Ružica Ćoškov – sekretar UGONS

U Novom Sadu, dana 26.01.2023 godine

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB