Izveštaj sa sednica u Privrednoj komori Vojvodine i Privrednoj komori Srbije

Februar 2021. godine

Sastanak ugostitelja – Dana 17.02.2021.g održana je sednica u organizaciji Privredne komore Vojvodine, koju je vodio sekretar Udruženja usluga PKV g. Branislav Mamić.

Održan je i sastanak u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, 18.02.2021.


U nastavku je izveštaj koji je sačinila gđa Vesna Popac u ime tehničke službe komore.

Izveštaj je dat u najkraćoj mogućoj meri (sve je stalo na manje od jedne strane A4 formata, a sastanak je trajao skoro dva sata !)

Ispred Udruženja ugostitelja sastanku su prisustvovali Karmen Krivokapić, Aleksandar Cimbal i Nemanja Kovačić.

Karmen, Nemanja i Saša su izneli kompletnu problematiku ( rekli su sve šta im je na srcu ), u ime udruženja ugostitelja Novog Sada.

Istakli su svu problematiku, od početka pandemije pa do danas, koja pritiska sve koji se bave poslom ugostiteljstva (gledano u širem smislu).

Ne moramo posebno nabrajati šta je to od naših primedbi, jer je odavno sve zapisano i prosleđeno na sve adrese za koje smo smatrali da su nadležni, i to: Krizni štab, Vlada RS, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Unija poslodavaca Srbije, Unija poslodavaca Vojvodine, inspekcije..itd..

Prisutni u ime PKV, g.Branislav Mamić kao i Vedrana Dragićević i Tijana Maljković iz PKS koja je na funkciji sekretara Udruženja za turizam, uglavnom nisu imali šta da kažu na naše primedbe. Osim da se saglase da su primedbe na mestu i da zajedno moramo i dalje pokušavati da ih prosleđujemo na prava mesta i tražimo njihovo rešavanje.

Na kraju sastanka je gđa Tijana Maljković, uputila zvaničan, usmeni poziv UGONS-u da delegira svoje predstavnike na sastanak koji je planiran za 18.02.2021.g u Beogradu sa jednom tačkom dnevnog reda i to pisanje predloga gradonačelniku Beograda, za traženje ukidanja ograničenja o radnom vremenu kafića i restorana kao i ukidanje zabrane rada preduzećima i preduzetnicima koji se bave organizacijom svadbi i proslava tzv. IVENT INDUSTRIJA, koja okuplja još čitav niz delatnosti koje su nužne u tom celokupnom poslu..muzičari, ketering..fotografi..stilisti..i drugi, a kojima je onemogućen rad maltene od početka pandemije !!

Na sastanku su trebali da budu prisutni predstavnici Instituta za javno zdravlje, kao i predstavnici Udruženja IventIndustrija i Udruženja Noćnih klubova i barova Beograd  NOB.

Prihvatili smo poziv, jer već dugo tražimo mogućnost i priliku za dijalog sa donosiocima odluka, pa smo i taj sastanak tako videli, kao mogućnost da još jednom istaknemo sve probleme sa kojima se suočavamo, a to stanje, nepromenjeno – loše – nepovoljno za obavljanje naše osnovne delatnosti, predugo traje.

Preko telefonskih razgovora smo pokušali da uključimo naše koleginice i kolege koje se bave IventIndustrijom u Novom Sadu i okolini, da pođu na sastanak u PKS u Beogradu i da lično iznesu probleme i zahteve za njihovo otklanjanje.

Nažalost niko nije mogao da uklopi svoje obaveze sa terminom sastanka, pa su  na satanak pošli Tanja Medved i Aleksandar Cimbal.

SASTANAK U BEOGRADU, 18.02.2021. u prostorijama PKS

Prisutni:

 1. gđa Tijana Miljković, sekretar udruženja za turizam PKS
 2. Dr.Vesna Slepčević, saradnik Instituta za javno zdravlje Beograda, specijalista higijene i doktor nauka
 3. g. Nikola Janković član UO Udruženja IventIndustrija
 4. g. Boško član Udruženja IventIndustrija
 5. g. Relić Miša  predsednik Udruženja NOB
 6. gđa. Tanja Medved  član UO UGONS 1946
 7. g.  Aleksandar Cimbal  član UO UGONS 1946

Sastanak je otvorila gđa Tijana rečima da smo tu da iznesemo činjenice, predloge i sugestije i podnesemo zahtev kancelariji gradonačelnika Beograda, da podrži ukidanje zabrane rada IventIndustriji kao i produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, na teritoriji grada Beograda, jer je on javno podržao prethodne zahteve i javno zatražio od predstavnika kriznog štaba da razmotri te mogućnosti.

Sastanak je trajao oko dva sata i tokom razgovora smo razjasnili neke nedoumice, kao npr. otkud UGONS na sastanku koji treba da da podršku lokalno, ugostiteljima Beograda i njihovoj Iventindustriji i dotakli se naših svih ranijih zahteva koji bi trebali da olakšaju i omoguće rad ugostiteljima iz Novog Sada i okoline, pa i svim ostalim u Srbiji, a naročito onima koji uopšte ne rade.

Gđa Vesna Slepčević je imala zapaženu ulogu u predlogu relaksacije epidemioloških mera koje su se odnosile na rad pozorišta i bioskopa, kao i drugih kulturnih ustanova.

Praktično je njen predlog doveo do popuštanja mera i otvaranja bioskopa i pozorišta.

Ona je istakla kao jako važnu činjenicu korišćenje zaštitnih maski, kao jedine zaštite u prenosu kapljične infekcije sa zaraženog na zdravu osobu, pa i svih ostalih propisanih mera i to je potkrepila istraživanjima koja su obavili eminetni instituti iz Atlante, SAD i to objavili u vidu preporuke svima koji su u industriji zabave i ugostiteljstva i hotelirejstva..

U razgovoru koji je usledio potvrdilo se da donosioci odluka (čitaj: članovi kriznog štaba – medicinski deo ) nisu dovoljno upoznati sa samim radom ugostitelja, naročito sa radom u uslovima pandemije, pa nadalje o primeni mera koje je propisao krizni štab, nadalje šta se sve još može uraditi da bi se epidemiološke mere ispoštovale i kako, generalno, ugostitelji ne bi trebalo više da budu na stubu srama, kao nosioci zaraze virusom Kovid 19.

To su vrlo detaljno obrazložili Miša Relić, Nikola Janković, Boško, Tanja i Aleksandar.

 Zahtev Beograđana se može pretočiti u sledeće:

 1. da se ukine zabrana rada organizatorima svadbi i drugih proslava i veselja, uz punu primenu epidemioloških mera, uz inspekcijsku kontolu sprovođenja istih i drastično kažnjavanje prekršioca, svih u lancu, od organizatora proslave, do pojedinaca koji se ne pridržavaju propisanih mera,
 2. da se produži radno vreme ugostiteljskih objekata do 23,00 h jer će na taj način moći da se postigne kakva takva isplativost rada ugostitelja, poštujući navike naših korisnika usluga, uz konstataciju da je mnogo važnije da se sprovedu sve epidemiološke mere kao npr.korišćenje zaštitnih maski, propisanog rastojanja stolova kao i osoba u lokalima, da se vrše inspekcijske kontrole kao i drastično kažnjavanje onih koji to ne poštuju.
 3. sve to preko kancelarije i lično gradonačelnika Beograda, i Instituta za javno zdravlje Beograda, posredstvom PKS, kroz zahtev Kriznom štabu, uz napomenu da se sa zahtevom sačeka da prođe sedam dana od Sretenjskih praznika, jer se oseća pojačana aktivnost virusa, a koja svakako treba da se vrati u normalu koja je bila do 12.02.2021. u podnošljivim okvirima i pokazivala je tendenciju smirivanja pandemije.

Kako zbog imunizacije stanovništva, koja je u punoim jeku, tako i zbog poštovanja propisanih mera koje polako ulaze pod kožu svim građanima Srbije.

PREDLOZI UGONSA

– u načelu smo se saglasili sa predlozima kolega iz Beograda, stim da naš zahtev treba da bude upućen:

* Institutu za javno zdravlje Vojvodine

* Gradonačelniku Novog Sada

Zahtev treba da sadrži sledeće:

 1. da sve odluke koje donese Vlada Republike Srbije, a na predlog kriznog štaba, budu rastumačene do najsitnijih detalja, da se ne dešava u praksi da postupajući inspektori u kontroli imaju jedno tumačenje pojedinih odredbi a pružaoci usluga-ugostitelji imaju drugo tumačenje. Najsvežiji primer je korišćenje muzike u lokalima, propisano je da se ne može angažovati živa muzika posle 17,00 h pa je to dotle došlo, da inspektori u kontrolama traže isključenje muzike preko radija sa internog razglasa.
 2. da bi sve nedoumice oko našeg funkcionisanja na terenu, u samim lokalima otklonili i dobro se razumeli, POTREBAN JE DIJALOG, i zato tražimo, uporno još od aprila meseca 2020.g da naši predstavnici budu uključeni u rad kriznog štaba, makar kroz neku podkomisiju ili radnu grupu čiji predstavnici će imati mogućnost da u razgovoru sa donosiocima odluka pruže adekvatna obrazloženja o svom radu i ponašanju u ovim uslovima, kao i da dobro rastumače donete mere kolegama ugostiteljima, na terenu !!

  DIJALOG je potreban i sa prestavnicima ministarstva finansija i privrede kao i sa Poreskom upravom, da se ne desi da pomoć koja je predviđena bude izostavljena nekim preduzećima i preduzetnicima koja se bave ugostiteljstvom, i koja su pod udarom zabrana rada i ograničenja, a kada se deli pomoć nisu prepoznata.

  Konkretno, preduzetničke radnje iz oblasti proizvodnje kolača i peciva, dečije igraonice i zabavni parkovi kao i još mnogi drugi.

  Potvrda dobrog dijaloga na lokalu je saradnja UGONS-a i Grada Novog Sada.
  Gradonačelnik Novog Sada je bio spreman i u teškim vremenima da izdvoji vreme i sasluša molbe ugostitelja Novog Sada i da donese mere koje su olakšale rad i omogućile preživljavanje ugostiteljima kada to zaista nije bilo moguće !
 3. da se ukine zabrana rada organizatorima svadbi, veselja i proslava kao i noćnim klubovima, uz korekciju radnog vremena do 23,00 h
 4. da se Republička pomoć raspodeljuje selektivno, prvenstveno onima koji su zaista ugroženi i ne mogu da posluju, a ne po nepotpunim šiframa delatnosti ili onim preduzećima i preduzetnicima koji su za vreme pandemije dobro radili.
 5. da se otpišu porezi i doprinosi na zarade zaposlenim radnicima preduzećima i preduzetnicima koji nisu radili i samim tim nisu mogli da ostvare prihode, a to će vrlo lako dokazati svojim finansijskim izveštajima za 2020.g
 6. To će zaista biti pomoć vlasnicima malog biznisa, koji su isto ugroženi kao i njihovi zaposleni, a kojima se sada isključivo usmerava pomoć!
 7. da se umanje takse Sokoj-u i OFPS-u, zatim Privrednoj Komori Srbije, lokalne takse za isticanje firmi kao i porez na imovinu poslovnih prostora, naročito onima koji su bili pod direktnom zabranom rada i ta za svo vreme kada nisu mogli da rade, poštujući propisane mere Vlade Republike Srbije.

Upravni odbor UGONS-a
19.februar 2021.g


Preuzmite kompletan dokument sa komentarima i predlozima UGONSA:

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB