Unija poslodavaca Srbije – Komentari na zakone iz oblasti finansija

O aktivnostima Unije Poslodavaca Srbije

Poštovani,

Ovim putem Vas obaveštavamo da su u pripremi izmene i dopune seta zakona iz oblasti finansija, i to: Zakona o porezima na imovinu, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

S tim u vezi, shvatajući ogroman uticaj na prava, obaveze i odgovornosti privrednih subjekata koje ova regulativa nosi sa sobom, Unija poslodavaca Srbije je Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija, uputila komentare i predloge na navedene propise.

Unija poslodavaca Srbije

S poštovanjem,

Vaša Unija poslodavaca Srbije


KOMENTARI

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB