Zapisnik sa sastanka proširenog upravnog odbora – 14.10.2020

Vreme održavanja: 14.10.2020.g
početak: 14:30 h
završetak: 16:30 h

prisutni: predstavnici 21 ugostiteljskog lokala, spisak u prilogu

Na predlog predsednika UGONS-a, Milenka Mijića sazvana je ova sednica proširenog upravnog odbora.

Pozvani su koleginice i kolege koji nisu redovni članovi UO, da uzmu učešća u radu UO, prvenstveno zbog složenosti trenutne situacije u kojoj se nalazimo, kao i boljeg međusobnog razumevanja i razmene informacija sa svim članovima UGONS-a.

DNEVNI RED

1. Stanje u ugostiteljstvu u Novom Sadu i Srbiji

2. Primena zakona o ambalažnom otpadu, početak saradnje UGONS-a i ovlašćenog    sakupljača Kapa Star Risajkling.

3. Proširenje sajta UGONS-a sa izveštajima sa održanih sastanaka UO kao i drugih aktivnosti članova UO.

4. Informacija o proširenju zakona o angažovanju sezonske radne snage, koje priprema ministarstvo za rad.

5. Razno 

RASPRAVA:

1. Stanje u ugostiteljstvu u Novom Sadu i Srbiji

Aleksandar Cimbal je otvorio sastanak, jer je Milenko Mijić bio opravdano  odsutan na samom početku sastanka.

U kratkom uvodnom izlaganju je naveo da je situacija u Novosadskom ugostiteljstvu sumorna za veliku većinu ugostitelja, prvenstveno zahvaljujući merama koje su propisane od strane Vlade a na predlog kriznog štaba.

Uz kratak komentar  da nas mere različito pogađaju i da pojedini ugostitelji, npr. noćni klubovi i zabavni parkovi i igraonice u zatvorenom uopšte nerade, da neko radi mnogo manje, neko malo više od tog malo.. zbog ograničenja o broju lica koja mogu boraviti u zatvorenom prostoru (4 m2 po osobi) i ograničenja radnog vremena do 23,00 h u unutrašnjosti lokala i u baštama!

Iskomentarisan je naš zahtev za primenu mera koje će ublažiti negativne posledice u ugostiteljstvu zbog epidemije Covid-19, koji je prvi put javno predočen predstavnicima Unije poslodavaca Srbije odelenju za ugostiteljstvo i hotelijere na sastanku 23.09.2020.g i koji je zapravo i bio platforma sastanka.

Svi pojedinačni zahtevi su prihvaćeni i dogovoreno je da predstavnik UGONS-a Milenko Mijić bude član radne grupe koja će ići na direktne pregovore sa predstavnicima institucija i radnih tela donosioca odluka koje su od posebnog značaja za naš život i rad. 

Nadalje dogovoreno je da se pređe na sledeću temu dnevnog reda a da se o svim našim problemima diskutuje pod tačkom razno.

2. Primena zakona o ambalažnom otpadu, početak saradnje UGONS-a i ovlašćenog    sakupljača Kapa Star Risajkling.

Aleksandar Cimbal je izneo činjenice o najavljenoj dopuni zakona o angažovanju radne snage u poljoprivredi.

Naime postoji inicijativa iz više republičkih organa da se primena pomenutog zakona proširi i na delatnost građevinarstva, ugostiteljstva i turizma kao i na radove pomoći u kući i čuvanja dece jer bi se na taj način višestruko olakšao rad građana koji obavljaju te poslove a budžet republike Srbije bi se znatno uvećao, što se već videlo posle primene zakona o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi.

Prijava i odjava radnika se vrši brzo, za 5 minuta, direktno preko aplikacije koja funkcioniše i preko pametnog telefona, time će mnogi radnici biti prevedeni iz sive i crne zone u redovne tokove, što je prvenstveno važno zbog njihovog zdravstvenog i socijalnog osiguranja, zatim zbog tretmana u slučaju kada se dese neke neželjene povrede na radu, a i takse tj.ukupna davanja poslodavca prema državi za takav rad su bile na nivou od 300,00 rsd/dnevno po radniku.

Nadalje, takav rad, tj.radno angažovanje je ograničeno na određeni broj dana u godini (sezonski).

ZAKLJUČAK:

Tu inicijativu da se zakon proširi i na ugostiteljstvo treba podržati.

Povela se diskusija o mogućem angažovanju studenata na privremnim i povremenim poslovima preko studentskih zadruga, pa je konstatovano da i dalje ima problema i različitog tumačenja postupajućih inspektora rada tokom kontrola koji ne priznaju tu mogućnost iako postoje i pozitivna pismena tumačenja ministarstva rada na tu temu.

ZAKLJUČAK:

Aleksandar Cimbal je najavio da je dogovoren sastanak sa predstavnicima SZ Mašinac na kome će nam prezentovati njihovu ponudu kako se može angažovati dopunska radna snaga u ugostiteljstvu a da se ne krše sadašnji propisi i stavovi inspekcija u periodu dok se proširi ili usvoji novi zakon o sezonskom angažovanju radne snage.

3. Proširenje sajta UGONS-a sa izveštajima sa održanih sastanaka UO kao i drugih aktivnosti članova UO.

Aleksandar Cimbal je izneo sve činjenice u vezi najavljenog proširenja web sajta UGONS-a sa izveštajima sa održanih sastanaka UO UGONS-a i sastanaka na kojima učestvuju naši predstavnici..

Na taj način će se poboljšati razmena informacija između članova UO i ostalih članova udruženja, rad UO će postatit vidljiviji i članstvo će dobiti priliku da bolje razume i prati sve aktivnosti koje sprovode članovi UO UGONS-a.

Samim tim će biti i mnogo više prilika da svako iznese nove predloge, ideje ili zapažanja koja bi hteo da preporuči šlanovima UO.

ZAKLJUČAK:

Web sajt sa novim sadržajem će početi da radi od sutra, prekosutra..programeri su svoj deo posla završili i čekaju prvi materijal koji će biti objavljen na našem sajtu!

4. Informacija o proširenju zakona o angažovanju sezonske radne snage, koje priprema ministarstvo za rad.

Aleksandar Cimbal je izneo nove činjenice o dogovorenim aktivnostima sa kompanijom Kapa Star Risajkling iz Beograda koja je ovlašćeni sakupljač ambalažnog otpada na teritoriji republike Srbije.

Potpisan su sporazum i ugovor o saradnji sa njima kojima se utvrđuje da će UGONS dati logistiku Kapa Staru u smislu obaveštavanja svojih članova o obavezi primene odredbi zakona o ambalaćnom otpadu, načinu saradnje, uspostavljanju međusobnih kontakata i aktivne saradnje na relaciji ugostitelj-ovlašćeni sakupljač, a sve u cilju očuvanja zdrave i čiste životne okoline.

Dogovoreno je da svaki član UGONS-a koji potpiše svoj ugovor sa Kapa Starom automatski prihvata odredbu da ustupa 10% sakupljenog ambalažnog otpada UGONS-u jer će na taj način potpomoći rad i funkcionisanje udruženja.

Svi članovi sa kojima je Kapa Star već potpisao ugovor o saradnji će dobit predlog aneksa sa tom odredbom.

Tanja Medved je komentarisala da je to odlična stvar i ponudila da ustupi 10% od sakupljeno otpadnog ulja u svom lokalu, jer Kapa Star Risajkling sakuplja i odnosi otpadnu PET ambalažu, stari papir, karton, limenke i staklenu ambalažu.

Bilo je pitanja i komentara od naših kolega, Baneta, Milana..u vezi oko detalja u vezi sa saradnjom sa Kapa Starom..i zaključeno je da će se rešavati u direktnim dogovorima sa predstavnikom g.Miodragom Kandićem iz Kapa Stara, koji je zadužen za saradnju sa UGONS-om.

ZAKLJUČAK:

Zaključak je da je početak saradnje sa Kapa starom  dobar potez, da na taj način ne moramo tražiti odlaganje primene zakona o ambalažnom otpadu jer ispunjavamo našu zakonsku obavezu a to je da imamo potpisan ugovor sa ovl.sakupljačem i da imamo dokumente o kretanju otpada, koji dobijamo nakon što predamo ambalažni otpad sakupljaču i on ga preuzme, što treba da prikažemo postupajućem inspektoru prilikom kontrole!

5.Razno

Milenko Mijić je predočio da je juče održan sastanak radne grupe Unije poslodavaca Srbije sa predstavnicima SOKOJ-a, upravo na temu smanjenja takse koju svi ugostitelji plaćaju po zakonu.

On i svi članovi radne grupe su se zalagali da smanjenje takse bude upravno proporcionalno ograničenju radnog vremena ugostiteljskih lokala kao i dozvoljenom broju lica u lokalima, jer su to dve mere koje apsolutno i najdirektnije utiču na naš rad, odnosno na mogućnost ostvarenja naših prihoda.

Zahtev je da se noćni klubovi u potpunosti oslobode takse a ostali lokali u iznosu od 75%.

Nadalje, povela se diskusija ponovo na temu iz prve tačke dnevnog reda, a to je opšte stanje u ugostiteljstvu. Bilo je međusobno sučeljenih stavova među prisutnima, ponovo se pričalo o tome kako neko može da radi(ne poštuje propisane mere i ograničenja) a neko ne može da radi, o tome šta mi možemo da promenimo, odnosno očekujemo od naših donosioca odluka, o tome da je cela situacija vrlo složena i da su problemi kod nas isti kao i u Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Americi..a da svako na svoj način i spram svoje ekonomske moći i rešava probleme koje uzrokuje pandemija Covid-19 na svim nivoima društva, države..govorilo se o lošem izveštavanju medija o stanju u ugostiteljstvu pa i o različitim sve učestalijim slučajevima gde se pojedini ugostitelji označavaju, od strane medija, kao direktni krivci za povećanje broja zaraženih u nekoj sredini, gradu..

Govorilo se o tome, šta mi treba da preduzmemo i šta možemo promeniti u sadašnjoj situaciji, šta treba da tražimo od republičkih organa, šta od lokalne samouprave, kako da bolje delujemo kroz krovne institucije koje nas predstavljaju na tim nivoima, a to su Unija poslodavaca Srbije, Unija poslodavaca Vojvodine i Privredna komora Srbije, jer su zapravo oni koji direktno razgovaraju sa predstavnicima ministarstava i vlde i njenih radnih tela..

ZAKLJUČAK:

– da ne treba da gubimo energiju i vreme na stvari na koje ne možemo uticati, npr. produženje radnog vremena i povećanje broja lica koja mogu boraviti u zatvorenom prostoru ugostiteljskih lokala.

– da treba da se usredsredimo na naše zahteve da se smanje davanja državi po osnovi poreza i doprinosa iz bruto zarada naših zaposlenih, koje nismo otpustili-po preporuci vlade, uz poštovanje principa da za vreme za koje nismo uopšte radili, budemo u potpunosti oslobođeni tih dažbina a za ono vreme kada su na snazi bile delimične zabrane (ograničenja radnog vremena i boravka određenog broja lica u našim lokalima) DAŽBINE I NAMETI DA SE ČUNAVAJU PO TZV.PROPORCIONALNOM SISTEMU, tj. da nam dažbine budu smanjene za toliko za koliko  nam je onemogućeno ostavirivanje prihoda.

– da tražimo direktno učešće naših predstavnika na sastancima na kojima će teme biti smanjenje nameta i dažbina koje mi ne možemo da plaćamo već odavno a nećemo moći da ih plaćamo ni u bližoj budućnosti (sledećih 6 do 12 meseci) !

– MORAMO TRAŽITI POMOĆ OD DRŽAVE, JER U SITUACIJI KADA NAM JE SVIMA JASNO DA SMO MI, UGOSTITELJI, KOLATERALNA ŠTETA U BORBI SA PANDEMIJOM COVID-19, RED JE I DA NAM SE POMOGNE, JER SE SVI UGOSTITELJI PONAŠAJU KAO SVESNI I ODGOVORNI POJEDINCI, GRAĐANI OVE ZEMLJE! 

– da tražimo od medija da ne stavljaju celu struku, sve ugostitelje, na stub srama, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca i da tražimo zvaničnim putem da se objavljuju naši demanti u slučajevima kada se to desi.

 Sastanak završen oko 16:30 h

Izveštaj sa satanka proslediti Mijić Milenku na verifikaciju a nakon toga Ružici Ćoškov da bi mogla isti zvanično da prosledi našim programerima da ga objave na web sajtu UGONS-a

SourceUGONS

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB