Zapisnik sa sastanka proširenog upravnog odbora – 14.10.2020

Vreme održavanja: 14.10.2020.g
početak: 14:30 h
završetak: 16:30 h

prisutni: predstavnici 21 ugostiteljskog lokala, spisak u prilogu

Na predlog predsednika UGONS-a, Milenka Mijića sazvana je ova sednica proširenog upravnog odbora.

Pozvani su koleginice i kolege koji nisu redovni članovi UO, da uzmu učešća u radu UO, prvenstveno zbog složenosti trenutne situacije u kojoj se nalazimo, kao i boljeg međusobnog razumevanja i razmene informacija sa svim članovima UGONS-a.

DNEVNI RED

1. Stanje u ugostiteljstvu u Novom Sadu i Srbiji

2. Primena zakona o ambalažnom otpadu, početak saradnje UGONS-a i ovlašćenog    sakupljača Kapa Star Risajkling.

3. Proširenje sajta UGONS-a sa izveštajima sa održanih sastanaka UO kao i drugih aktivnosti članova UO.

4. Informacija o proširenju zakona o angažovanju sezonske radne snage, koje priprema ministarstvo za rad.

5. Razno 

RASPRAVA:

1. Stanje u ugostiteljstvu u Novom Sadu i Srbiji

Aleksandar Cimbal je otvorio sastanak, jer je Milenko Mijić bio opravdano  odsutan na samom početku sastanka.

U kratkom uvodnom izlaganju je naveo da je situacija u Novosadskom ugostiteljstvu sumorna za veliku većinu ugostitelja, prvenstveno zahvaljujući merama koje su propisane od strane Vlade a na predlog kriznog štaba.

Uz kratak komentar  da nas mere različito pogađaju i da pojedini ugostitelji, npr. noćni klubovi i zabavni parkovi i igraonice u zatvorenom uopšte nerade, da neko radi mnogo manje, neko malo više od tog malo.. zbog ograničenja o broju lica koja mogu boraviti u zatvorenom prostoru (4 m2 po osobi) i ograničenja radnog vremena do 23,00 h u unutrašnjosti lokala i u baštama!

Iskomentarisan je naš zahtev za primenu mera koje će ublažiti negativne posledice u ugostiteljstvu zbog epidemije Covid-19, koji je prvi put javno predočen predstavnicima Unije poslodavaca Srbije odelenju za ugostiteljstvo i hotelijere na sastanku 23.09.2020.g i koji je zapravo i bio platforma sastanka.

Svi pojedinačni zahtevi su prihvaćeni i dogovoreno je da predstavnik UGONS-a Milenko Mijić bude član radne grupe koja će ići na direktne pregovore sa predstavnicima institucija i radnih tela donosioca odluka koje su od posebnog značaja za naš život i rad. 

Nadalje dogovoreno je da se pređe na sledeću temu dnevnog reda a da se o svim našim problemima diskutuje pod tačkom razno.

2. Primena zakona o ambalažnom otpadu, početak saradnje UGONS-a i ovlašćenog    sakupljača Kapa Star Risajkling.

Aleksandar Cimbal je izneo činjenice o najavljenoj dopuni zakona o angažovanju radne snage u poljoprivredi.

Naime postoji inicijativa iz više republičkih organa da se primena pomenutog zakona proširi i na delatnost građevinarstva, ugostiteljstva i turizma kao i na radove pomoći u kući i čuvanja dece jer bi se na taj način višestruko olakšao rad građana koji obavljaju te poslove a budžet republike Srbije bi se znatno uvećao, što se već videlo posle primene zakona o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi.

Prijava i odjava radnika se vrši brzo, za 5 minuta, direktno preko aplikacije koja funkcioniše i preko pametnog telefona, time će mnogi radnici biti prevedeni iz sive i crne zone u redovne tokove, što je prvenstveno važno zbog njihovog zdravstvenog i socijalnog osiguranja, zatim zbog tretmana u slučaju kada se dese neke neželjene povrede na radu, a i takse tj.ukupna davanja poslodavca prema državi za takav rad su bile na nivou od 300,00 rsd/dnevno po radniku.

Nadalje, takav rad, tj.radno angažovanje je ograničeno na određeni broj dana u godini (sezonski).

ZAKLJUČAK:

Tu inicijativu da se zakon proširi i na ugostiteljstvo treba podržati.

Povela se diskusija o mogućem angažovanju studenata na privremnim i povremenim poslovima preko studentskih zadruga, pa je konstatovano da i dalje ima problema i različitog tumačenja postupajućih inspektora rada tokom kontrola koji ne priznaju tu mogućnost iako postoje i pozitivna pismena tumačenja ministarstva rada na tu temu.

ZAKLJUČAK:

Aleksandar Cimbal je najavio da je dogovoren sastanak sa predstavnicima SZ Mašinac na kome će nam prezentovati njihovu ponudu kako se može angažovati dopunska radna snaga u ugostiteljstvu a da se ne krše sadašnji propisi i stavovi inspekcija u periodu dok se proširi ili usvoji novi zakon o sezonskom angažovanju radne snage.

3. Proširenje sajta UGONS-a sa izveštajima sa održanih sastanaka UO kao i drugih aktivnosti članova UO.

Aleksandar Cimbal je izneo sve činjenice u vezi najavljenog proširenja web sajta UGONS-a sa izveštajima sa održanih sastanaka UO UGONS-a i sastanaka na kojima učestvuju naši predstavnici..

Na taj način će se poboljšati razmena informacija između članova UO i ostalih članova udruženja, rad UO će postatit vidljiviji i članstvo će dobiti priliku da bolje razume i prati sve aktivnosti koje sprovode članovi UO UGONS-a.

Samim tim će biti i mnogo više prilika da svako iznese nove predloge, ideje ili zapažanja koja bi hteo da preporuči šlanovima UO.

ZAKLJUČAK:

Web sajt sa novim sadržajem će početi da radi od sutra, prekosutra..programeri su svoj deo posla završili i čekaju prvi materijal koji će biti objavljen na našem sajtu!

4. Informacija o proširenju zakona o angažovanju sezonske radne snage, koje priprema ministarstvo za rad.

Aleksandar Cimbal je izneo nove činjenice o dogovorenim aktivnostima sa kompanijom Kapa Star Risajkling iz Beograda koja je ovlašćeni sakupljač ambalažnog otpada na teritoriji republike Srbije.

Potpisan su sporazum i ugovor o saradnji sa njima kojima se utvrđuje da će UGONS dati logistiku Kapa Staru u smislu obaveštavanja svojih članova o obavezi primene odredbi zakona o ambalaćnom otpadu, načinu saradnje, uspostavljanju međusobnih kontakata i aktivne saradnje na relaciji ugostitelj-ovlašćeni sakupljač, a sve u cilju očuvanja zdrave i čiste životne okoline.

Dogovoreno je da svaki član UGONS-a koji potpiše svoj ugovor sa Kapa Starom automatski prihvata odredbu da ustupa 10% sakupljenog ambalažnog otpada UGONS-u jer će na taj način potpomoći rad i funkcionisanje udruženja.

Svi članovi sa kojima je Kapa Star već potpisao ugovor o saradnji će dobit predlog aneksa sa tom odredbom.

Tanja Medved je komentarisala da je to odlična stvar i ponudila da ustupi 10% od sakupljeno otpadnog ulja u svom lokalu, jer Kapa Star Risajkling sakuplja i odnosi otpadnu PET ambalažu, stari papir, karton, limenke i staklenu ambalažu.

Bilo je pitanja i komentara od naših kolega, Baneta, Milana..u vezi oko detalja u vezi sa saradnjom sa Kapa Starom..i zaključeno je da će se rešavati u direktnim dogovorima sa predstavnikom g.Miodragom Kandićem iz Kapa Stara, koji je zadužen za saradnju sa UGONS-om.

ZAKLJUČAK:

Zaključak je da je početak saradnje sa Kapa starom  dobar potez, da na taj način ne moramo tražiti odlaganje primene zakona o ambalažnom otpadu jer ispunjavamo našu zakonsku obavezu a to je da imamo potpisan ugovor sa ovl.sakupljačem i da imamo dokumente o kretanju otpada, koji dobijamo nakon što predamo ambalažni otpad sakupljaču i on ga preuzme, što treba da prikažemo postupajućem inspektoru prilikom kontrole!

5.Razno

Milenko Mijić je predočio da je juče održan sastanak radne grupe Unije poslodavaca Srbije sa predstavnicima SOKOJ-a, upravo na temu smanjenja takse koju svi ugostitelji plaćaju po zakonu.

On i svi članovi radne grupe su se zalagali da smanjenje takse bude upravno proporcionalno ograničenju radnog vremena ugostiteljskih lokala kao i dozvoljenom broju lica u lokalima, jer su to dve mere koje apsolutno i najdirektnije utiču na naš rad, odnosno na mogućnost ostvarenja naših prihoda.

Zahtev je da se noćni klubovi u potpunosti oslobode takse a ostali lokali u iznosu od 75%.

Nadalje, povela se diskusija ponovo na temu iz prve tačke dnevnog reda, a to je opšte stanje u ugostiteljstvu. Bilo je međusobno sučeljenih stavova među prisutnima, ponovo se pričalo o tome kako neko može da radi(ne poštuje propisane mere i ograničenja) a neko ne može da radi, o tome šta mi možemo da promenimo, odnosno očekujemo od naših donosioca odluka, o tome da je cela situacija vrlo složena i da su problemi kod nas isti kao i u Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Americi..a da svako na svoj način i spram svoje ekonomske moći i rešava probleme koje uzrokuje pandemija Covid-19 na svim nivoima društva, države..govorilo se o lošem izveštavanju medija o stanju u ugostiteljstvu pa i o različitim sve učestalijim slučajevima gde se pojedini ugostitelji označavaju, od strane medija, kao direktni krivci za povećanje broja zaraženih u nekoj sredini, gradu..

Govorilo se o tome, šta mi treba da preduzmemo i šta možemo promeniti u sadašnjoj situaciji, šta treba da tražimo od republičkih organa, šta od lokalne samouprave, kako da bolje delujemo kroz krovne institucije koje nas predstavljaju na tim nivoima, a to su Unija poslodavaca Srbije, Unija poslodavaca Vojvodine i Privredna komora Srbije, jer su zapravo oni koji direktno razgovaraju sa predstavnicima ministarstava i vlde i njenih radnih tela..

ZAKLJUČAK:

– da ne treba da gubimo energiju i vreme na stvari na koje ne možemo uticati, npr. produženje radnog vremena i povećanje broja lica koja mogu boraviti u zatvorenom prostoru ugostiteljskih lokala.

– da treba da se usredsredimo na naše zahteve da se smanje davanja državi po osnovi poreza i doprinosa iz bruto zarada naših zaposlenih, koje nismo otpustili-po preporuci vlade, uz poštovanje principa da za vreme za koje nismo uopšte radili, budemo u potpunosti oslobođeni tih dažbina a za ono vreme kada su na snazi bile delimične zabrane (ograničenja radnog vremena i boravka određenog broja lica u našim lokalima) DAŽBINE I NAMETI DA SE ČUNAVAJU PO TZV.PROPORCIONALNOM SISTEMU, tj. da nam dažbine budu smanjene za toliko za koliko  nam je onemogućeno ostavirivanje prihoda.

– da tražimo direktno učešće naših predstavnika na sastancima na kojima će teme biti smanjenje nameta i dažbina koje mi ne možemo da plaćamo već odavno a nećemo moći da ih plaćamo ni u bližoj budućnosti (sledećih 6 do 12 meseci) !

– MORAMO TRAŽITI POMOĆ OD DRŽAVE, JER U SITUACIJI KADA NAM JE SVIMA JASNO DA SMO MI, UGOSTITELJI, KOLATERALNA ŠTETA U BORBI SA PANDEMIJOM COVID-19, RED JE I DA NAM SE POMOGNE, JER SE SVI UGOSTITELJI PONAŠAJU KAO SVESNI I ODGOVORNI POJEDINCI, GRAĐANI OVE ZEMLJE! 

– da tražimo od medija da ne stavljaju celu struku, sve ugostitelje, na stub srama, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca i da tražimo zvaničnim putem da se objavljuju naši demanti u slučajevima kada se to desi.

 Sastanak završen oko 16:30 h

Izveštaj sa satanka proslediti Mijić Milenku na verifikaciju a nakon toga Ružici Ćoškov da bi mogla isti zvanično da prosledi našim programerima da ga objave na web sajtu UGONS-a

SourceUGONS

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB