Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora UGONS-a 27.03.2021.

27. mart 2021. godine

Vreme održavanja: 27.03.2021.
početak: 11:00h
završetak: 13h
prisutni: Mladen Miljković, Aleksandar Cimbal, Milenko Mijić, Boško Lučar, Karmen Krivokapić, Tatjana Medved, Branko Koprivica, Svetozar Tomić, Vladimir Vojsk

Na predlog predsednika UGONS-a, Milenka Mijića sazvana sednica upravnog odbora, na kojoj je jednoglasno usvojen sledeći dnevni red.

DNEVNI RED

  1. Predlog Branka Koprivice u na temu širenja medijske pažnje i privlačenja i ukazivanja javnosti na problematiku ugostitelja
  2. Izveštaj Tanje Medved u vezi zahteva koji su upućeni Vladi RS
  3. Razno

Preuzmite kompletan dokument sa zapisnikom sa sastanka:


RASPRAVA

Predlog Branka Koprivice u na temu širenja medijske pažnje i privlačenja i ukazivanja javnosti na problematiku ugostitelja

Milenko Mijić je otvorio sastanak i upoznao prisutne članove da je Branko Koprivica došao na ideju kako da se putem socijalnih mreža privuče što veća pažnja javnosti na probleme sa kojima se suočavaju ugostitelji pogotovu u poslednjih godinu dana i dao je reč kolegi Branku.

Branko Koprivica je upoznao članove da je prethodno veče na svom facebook profilu imao live emisiju na temu problema u radu ugostitelja gde je u više navrata istakao da je jedini način da se bilo šta reši ujedinjenje i samim tim učlanjenje u matično udruženje ugostitelja UGONS 1946.

Kao jedan od primera je naveo „borbu“ u vezi pravilnika o protivpožarnoj zaštiti koju je UGONS vodio čitave tri godine i na kraju uspeo da ga izmeni u korist ugostitelja.
Poenta ove ideje o „live prenosima“ sa temama problematike sa kojima se susrećemo kako na lokalnom tako i na republičkom nivou je da se putem socijalnih mreža dođe do što većeg broja ugostitelja na teritoriji cele Srbije, kao i da se pronađe način da se promeni svest ljudi kako bi promenili mišljenje o ugostiteljima ( koji su stalno na meti negativnih komentara )

Forma projekta je da on ujedno bude i potpora svim zahtevima i pismenim obraćanjima svim nadležnim insitucijama kojima se UGONS obratio, sa posebnim akcentom tokom njegovih live prenosa, da se čeka nov sastanak sa članovima Vlade, na kojima bi trebalo da se preciziraju konkretne sektorske mere pomoći ugostiteljstvu
Jedna od ideja je i da se u tim live prenosima pozivaju gosti iz nadležnih institucija koji bi komentarisali propise, zakone i sl.

ZAKLJUČAK:

Ideja Branka Koprivice je jednoglasno prihvaćena.


Izveštaj Tanje Medved u vezi zahteva koji su upućeni Vladi RS

Tatjana Medved je upoznala prisutne članove da su Milenko i ona u viber grupi predstavnika udruženja koji su išli na sastanak u Vladu RS i da sa njima imaju maltene svakodnevne online sastanke.

Ono što je htela da istakne kao bitno je to da je stekla utisak da je unutar same grupe, odnosno predstavnika koji se u njoj nalaze došlo do neke podele, odnosno razdora, a da je njen zaključak da je sve poteklo od Zaštitnika preduzetnika G. Slađane Trajković koja je veliki zagovornik protesta i koja izmeđuostalog traži da oni preuzmu dalje pregovore sa Vladom RS. Takođe je upoznala članove da su za sledeći sastanak sa Vladom RS koji nam je obećan, napravljeni novi zahtevi koji su u skladu sa uredbama

ZAKLJUČAK:

Prisutni članovi UO su se jednoglasno složili da UGONS nikako ne prihvati da nas u pregovorima predstavlja Zaštitnik preduzetnika.


Razno

Ono na čemu UGONS već dugi niz godina radi je da se na nivou Republike Srbije formira tzv. Asocijacija ugostitelja koju bi činila udruženja ugostitelja sa teritorije cele Srbije. Na taj način bi bili ravnopravni sa Unijom, Komorama i sl. i time bismo lakše mogli doći do toga da imamo svog predstavnika u nadležnim institucijama. To bi u mnogome pomoglo ugostiteljima prilikom donošenja zakona, pravilnika…jer bi se prilikom pisanja predloga istih čulo i mišljenje struke.

ZAKLJUČAK:

Kolega Vladimir Vojsk je prihvatio na sebe zadatak da formira radnu grupu unutar Ugons-a koja će se baviti organizacijom oko same asocijacije.


Sastanak je završen oko 13h.

Zapisnik sačinila:
Ružica Ćoškov

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB