Unija poslodavaca Srbije – Komentari na Nacrt zakona o fiskalizaciji

Dana, 17. novembra 2020. godine

Poštovani,

Ovim putem Vas obaveštavamo da je Unija poslodavaca Srbije, u postupku pripreme Nacrta zakona o fiskalizaciji, uputila nadležnom Ministarstvu finansija svoje komentare, primedbe i predloge, a koje Vam dostavljamo u prilogu.

Inače, navedeni nacrt zakona, prema obrazloženju predlagača, ima za cij uređenje predmeta fiskalizacije, postupka fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određivanje obveznika fiskalizacije i uređenje drugih pitanja od značaja za fiskalizaciju. Isti bi trebao da zameni važeći Zakon o fiskalnim kasama.

S poštovanjem,
Vaša Unija poslodavaca Srbije


Izvod iz dokumenta:

Poštovani gospodine Mali,

Unija poslodavaca Srbije, u svojstvu reprezentativnog udruženje poslodavaca, postupajući po pozivu za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o fiskalizaciji, nakon razmatranja teksta Nacrta zakona i prateće dokumentacije, pri tom shvatajući značaj unapređenja sistema fiskalizacije usled tehnoloških promena, a u cilju suzbijanja sive ekonomije, daje svoje primedbe, predloge i sugestije kako sledi u nastavku.

Opšti komentari i predlozi:

Smatramo da će predmetni propis, ukoliko bude usvojen u predloženom tekstu, izazvati dodatne troškove za privredne subjekte na koje se odnosi uvođenje novog sistema fiskalizacije (za nabavku nove opreme, interneta, obuke zaposlenih i sl.), u kom smislu predlažemo da se za ove troškove predvide državne subvencije.

Kaznena mera zatvaranja objekta je sama po sebi kontraproduktivna, jednako za državu i za preduzetnike, zaposlene i sve dobavljače u lancu PDV-a, iz kog razloga je treba brisati i ostaviti samo novčane kazne.

Generalno, predložena rešenja nude nizak nivo sigurnosti – mehanizam kripto kartica predstavlja mogući rizik za nedozvoljeni pristup u informacione sisteme od strane trećih osoba. Takođe, podaci koji bi se koristili za evidenciju i fiskalizaciju računa ne bi trebalo da sadrže robne elemente (naziv, vrstu i cenu robe), nego samo finansijske identifikacione podatke, a sve u cilju sprečavanja zloupotrebe istih. Ukoliko bi se zadržali robni podaci, u Zakonu bi trebalo ugraditi odredbe kojima se zabranjuje preprodaja podataka robnih elemenata, odnosno kontroli korišćenja robnih podataka od strane zaposlenih u Poreskoj upravi, a ukoliko bi podaci izašli van ove institucije, izvršilac bi morao biti zakonski sankcionisan.

Kod samog pika u prodaji (Nova Godina, Božić), postoji rizik da se sistem uspori i da se svaka transakcija čeka do 60 sekundi dok server ne autorizuje račun, što nije dobro za potrošača. Takođe, ukoliko se dozvoli da se račun izda u offline modu, to znači da se račun može modifikovati u međuvremenu, što je opet loše zakonsko rešenje.

Po isteku roka za donošenje podzakonskih akata, potrebno je objaviti kompletnu, odnosno inicijalnu verziju specifikacije zasnovane na bazi usvojenih podzakonskih akata, radi pravne sigurnosti i lakšeg snalaženja obveznika fiskalizacije.


Preuzmite kompletan dokument sa komentarima i predlozima:

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB