Zapisnik sa vanredne sednice Upravnog odbora UGONS-a 31.03.2021.

31. mart 2021. godine

Vreme održavanja: 31.03.2021.
početak: 13h
završetak: 15h
prisutni: Milenko Mijić, Mladen Miljković, Aleksandar Cimbal, Karmen Krivokapić, Nikola Bubonja, Branislav Ilić, Tatjana Medved, Branko Koprivica – novoizabrani član Upravnog odbora.
ONLINE: Jan Palik, Aleksandar Samardžija, Svetozar Tomić

Na predlog predsednika UGONS-a, Milenka Mijića sazvana je HITNA vanredna sednica upravnog odbora.

DNEVNI RED

 1. Izbor novog člana UO UGONS-a
 2. Sagledavanje poziva na saorganizaciju PROTESTA upućenog od Miše Relića ispred NOB – Beograd (Udruženje noćni klubovi i barovi)
 3. Razno

Preuzmite kompletan dokument sa zapisnikom sa sastanka:


RASPRAVA

Izbor novog člana UO UGONS-a

Milenko Mijić je otvorio sastanak i upoznao prisutne članove o dve hitne teme ovog sastanka.

Na predlog Tatjane Medved, kao člana UO, dato je na glasanje izbor Branka Koprivice za novog člana UO UGONS-a.

Bazirajući se na činjenici da je Branko Koprivica već imao aktivnog učešća u radu UGONS-a kao predsednik istog, i nakon toga i kao aktivan član, i takodje da je dana 27.03.2021 godine, održan sastanak članova UO UGONS-a sa njim, na temu širenja medijske pažnje i privlačenja i ukazivanja javnosti na problematiku ugostitelja, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou, i imajući u vidu da je na tom sastanku podržana njegova ideja o „live prenosima“ sa temama problematike sa kojima se susrećemo, te je i jednoglasno izglasana podrška ovom projektu koja će imati za formu da ujedno i bude potpora svim zahtevima i pismenim obraćanjima svim nadležnim insitucijama kojima se UGONS obratio, sa posebnim akcentom tokom njegovih live prenosa, da se čeka nov sastanak sa članovima Vlade, na kojima bi trebalo da se preciziraju konkretne sektorske mere pomoći ugostiteljstvu, predlog je jednoglasno prihvaćen, te je Branko Koprivica uzeo učešća u diskusiji i odlukama vezanu za drugu temu sastanka.


Sagledavanje poziva na saorganizaciju PROTESTA upućenog od Miše Relića ispred NOB – Beograd (Udruženje noćni klubovi i barovi)

Na inicijativu predstavnika udruženja noćnih barova NOB Miše Relića, dana 30.03.2021 godine u 20:25 časova upućen je poziv našem udruženju, u uzimanju učešća u potpisivanju i organizaciji poziva na protest, koji bi bio održan 12.04.2021 godine ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Poziv je upućen u viber grupnom pozivu u kome je uključio 4 učesnika: Miša Relić (Predsednik NOB), Milenko Mijić i Tatjana Medved (UGONS), Bojan Mitić (predsednik Udruženja Ugostitelja NIŠ)

U pozivu je objasnio da je lično dobio informacije sa tri, njemu poverljive strane, da nakon sastanka u vladi sa predstavnicima Vlade i našim predstavnicima, Vlada nema nameru da nam pomogne.

Naveo je da su udruženja NOB i IVENT INDUSTRIJA odlučili da se mora izaći na ulicu i da su oni odlučili da je to 12.04.2021.
I Bojan Mitić i Milenko Mijić su se u toku razgovora izjasnili, da ne mogu da se izjasne bez da prvo održe sastanak UO svojih udruženja i vide šta i ostali misle i zajednički donesu odluku. I da će sutra (jer je već bilo kasno) obavestiti svoje članove i zakazati hitne sastanke.

Miša Relić je insistirao da možda možemo da iskoordiniramo odluke i preko vibera jer nije mnogo kasno, ali je zaključak na kraju bio da se sutra do 15.00 č javimo sa odgovorom.

Nakon viber poziva, Bojan Mitić iz udruženja ugostitelja je uputio poziv Milenku Mijiću, gde je naveo da lično nije saglasan sa izlaskom na ulicu, jer u ovim momentima preopterećenja zdravstvenog sistema, širenjem virusa, nenaklonjenim medijima prema ugostiteljima, kao i svim koracima koje su do sada preduzimali, izlazak na ulicu u ovom momentu ne bi doneo boljitak u pokušajima pregovora sa Vladom za dobijanje pomoći.

Sa istim se složio i Milenko, i zaključio da njegovo mišljenje ne mora da dele svi članovi, i da će zakazati sednicu već večeras, kako bi sutra Miši dostavili zvaničan odgovor.

Nakon toga, izneseni su svi detalji dogovora, kontakata, ličnih poziva i poruka koje su cirkulisale između naših članova UO sa članovima NOB, IVENT INDUSTRIJE, Udruženjem ugostitelja Niš, Udruženjem ugostitelja Aranđelovac, gde se ustanovilo da je i pre našeg sastanka koji se održavao, krenula cirkulaciona poruka poziva na podršku protesta, gde smo bili stavljeni i naše udruženje, kao i udruženje ugostitelja iz Niša i Arandjelovca, a da ni jedno nije potvrdilo svoje učešće u organizaciji.

Vođeni isključivo rešavanjem problema svih ugostitelja koje naše udruženje predstavlja ( i tokom korone, kao i pre toga, i sigurno i nakon), a koje čine razne branše naše ugostiteljske delatnosti od noćnih klubova, preko kafića, restorana, kafe i koncept barova, igraonica, poslastičarnica, šaltera brze hrane, sala za proslave itd, i sagladavajući situaciju u kojoj smo se našli, a to je da smo na sastanak u Vladu išli u sastavu predstavnika NOB, IVENT CENTARA i UGONS, gde smo radne grupe podelili da NOB zastupa noćne barove i diskoteke, IVENT INDUSTRIJA centre i sale za proslave, a UGONS sve ostale branše ugostitelja, i uzimajući za činjenicu, da nakon sastanka u Vladi, a po dogovoru radnih grupa da se zahtevi za pomoć usklade prema svakoj navedenoj branši iz ugostiteljstva, kao i prema zakonskim odredbama i uredbama („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020, 126/2020 i 17/2021 i „Sl. glasnik RS“, br. 54/2020, 126/2020 i 17/2021) o otklanjanju štetnih posledica i ozbiljnih poremećaja u poslovanju , kako bi se na novom sastanku u Vladi mogli početi precizirati načini i delokruzi državne pomoći, očekivali smo da se ta saradnja u tom vidu i nastavi.

Sa naše strane, dostavili smo 22. Marta 2021. Godine, Miši Reliću naše konačne i preformulisane zahteve, koji su uključivali i naš stav i zahteve pomoći u ime novosadskih noćnih klubova i sala za proslave, koje smo zajednički sa našim članovima tih branši na zajedničkom sastanku sa njima i doneli. Ali i zvanično potvrdili, da sve zahteve koji oni u ime tih branši budu doneli, da ćemo podržati, kao što očekujemo da oni podrže zahteve pomoći za ostale branše ugostoteljstva koje njihova udruženja i ne predstavljaju.

Nakon toga, nismo više imali povratni kontakt od strane NOB-a i IVENT INDUSTRIJE, jer se izmedju ostalog čekao nov poziv Vlade za održavanjem drugog sastanka, do dana kada smo pozvani da se priključimo protestu koji je već bio odlučen bez predhodne konsultacije sa nama.

Reč je dobio svaki prisutan član UO, da iznese svoje mišljenje i vidjenje.

ZAKLJUČAK:

Odlukom članova 10 ZA i 1 SUZDRŽAN je izglasano da UGONS neće stojati iza organizacije protesta i pozivanja izlaska na ulicu kako svojih članova, tako i ostalih građana, ali da neće odgovarati svoje članove da izađu na isti, ukoliko to smatraju opravdanim i u svom ličnom interesu, i to zbog sledećih razloga:

Iako smo svi ugostitelji sada već izuzetno ugroženi u opstanku našeg poslovanja, a ne samo održavanja istog, iako stojimo iza mišljenja i zaključaka:

 1. da su nam zakonska prava na rad i nadoknade zbog zabrane i limitiranja rada uskraćena,
 2. da je odnos prema nama ugostiteljima nekorektan od strane Vlade u smislu nerazumevanja naše stvarne problematike i otežanog poslovanja, jer se u javnost plasira da je pomoć minimalaca dovoljna a ne pojašnjava se i šta sve mora da se ispuni da bi se ta pomoć dobila – na kraju, kada smo uslovljeni za dobijanje nečega onda to nije pomoć nego ucena,
 3. da je posebno nekorektan odnos od strane Kriznog štaba koji nas nemilosrdno od sednice do sednice proziva za izvore zaraza, a dozvolio nam je da radimo pod strogo kontorlisanim uslovima, za koje nismo imali vremena da se prilagodimo, nego smo iz dana u dan primenjivali mere novih pravilnika i odluka za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, a inspekcijski nadzori i kontrole vršeni po postupcima naplaćivanja kazni momentalno, bez savetodavnih obilazaka, gde pritom nisu svi ugostitelji krivi što su neki odlučili da grupo krše mere.

Protest jeste opravdana legalna forma iznošenja svojih stavova i problema, i jeste prihvatljiva i za članove UO UGONS-a kada se iscrpe sve legalne forme i pokrenute procedure i pregovori, ali ne na način i u vreme kada se ovaj protest organizuje. Dok se širenje virusa razvija na očigled svih i na drugim mestima, i verovatno mnogo više ili samo na drugim mestima, nego u našim lokalima, izlaskom na ulicu u ovom trenutku zabrane okupljanja, mogućnošću izlaganja širenju virusa, najava medicinske struke da i oni mogu da protestuju jer su preopterećeni, kao odgovorni preduzetnici i poslodavci koji u svom poslovanju poštuju i izvršavaju zakonske obaveze, ne možemo da se složimo da je ovo vreme za izlazak na ulice.

Zbog načina organizacije protesta za koji nismo sigurni da će otići u dobrom pravcu i da može dati negativan rezultat na dalji tok pregovora na lokalnom i republičkom nivou.

Zbog mogućnosti pojavljivanja učesnika protesta za koje ne znamo ko su, ko stoji iza njih i koji su im ciljevi i zahtevi.

Zbog činjenice da smo usled oboljevanja od COVID-19, izgubili dosta naših sugrađana i nedavno i dugogodišnjeg člana UGONS-a i člana UO.


Razno

Pod tačkom razno, doneti su zaključi u kojim pravcima i koje korake će preduzimati UO ispred UGONS-a:

 1. Nastaviti sa konstantnim zahtevima traženjem pomoći države.
 2. Insistirati na obećanom održavanju novog sastanka sa Vladom Republike Srbije i nastavku započetih pregovora.
 3. Tražiti hitan sastanak sa Gradonačelnikom Novog Sada radi pronalaženja forme pomoći koja može biti aplicirana na sve ugostiteljske objekte sa teritorije Grada Novog Sada
 4. Nastaviti podršku projekta Branka Koprivice i njegovog „live talk“ u cilju pojašnjavanja egzistencijalnih problema ugostitelja i sa čime se sve suočavamo i tokom i pre epidemije
 5. Pokrenuti medijsko obraćanje preko što većeg broja pisanih i TV medija, sa iznošenjem stvarne problematike ugostitelja, naših finansijskih problema, sa apelom za pomoć države.

Zapisnik sačinila:
Ružica Ćoškov

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB