Zapisnik sa javne rasprave 10.2.2023.

10.2.2023 godine

ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Vreme održavanja: 10.2.2023.
početak: 10:15h
završetak: 12h
Prisutni:
Na javnoj raspravi je prisustvovalo oko 25 zainteresovanih, a sastanak su vodili g.Nenad Paunović iz Kabineta predsednika Vlade, gđa Sanja Gavranović iz Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja i gđa Zorica Vulić iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ispred Udruženja ugostitelja „UGONS 1946“ javnoj raspravi je prisustvovao Aleksandar Cimbal, član UO udruženja.

Preuzmite kompletan dokument sa zapisnikom sa sastanka:


RASPRAVA

G.Nenad Paunović je u kratkim crtama obrazložio zašto je važno da se se ovi zakoni donesu, a to je činjenica da u Srbiji nedostaje radne snage, bez obzira na stopu nezaposlenih koja je oko 8,6% i da će u budućnosti taj manjak radne snage biti još veći.

Takođe je izneo podatak da je 2017 g. u Srbiji bilo oko 7000 stranaca, 2019.g oko 14.000 a da je na kraju 2022.g bilo registrovano preko 32.000 stranaca koji rade u Srbiji. Samo u januaru ove godine izdato je oko 4000 dozvola, što govori da je evidentan rast trenda dolazaka stranaca na rad u Srbiju. 

Prave cifre su verovatno i veće jer, recimo, Turski državljani mogu lako da dođu kod nas, tj.omogućen im  je ulazak bez vize i to stvara mogućnost da mnogi turci stignu u Srbiju i rade na crno.

Potom je gđa Zorica Vulić iz MUP obrazložila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, pa je isto to uradila i gđa Sanja Gavranović iz Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja u vezi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Administrativna procedura je u toku i očekuje se da oba zakona budu na usvajanju u Skupštini Srbije u maju ili u junu ove godine!

U čemu je suština oba ova zakona ?

Da se proces prijavljivanja, tj.evidentiranja stranaca koji traže dozvolu da borave i rade u Srbiji, digitalizuje i maksimalno pojednostavi i ubrza.

Ubuduće će se takvi zahtevi podsnositi elektronski, na jednom mestu, tj.na portalu Ministarstva unutrašnjih poslova i MUP će biti u obavezi da u roku od 15 dana od dana uredno podnetog zahteva isti reši, i ako su ispunjeni uslovi za dobijanje dozvole za rad i boravak da pozove podnosioca zahteva radi davanja biometrijskih podataka i konačno lično uruči strancu traženu dozvolu.

Zahtevi za odobrenje dozvola za boravak i rad će moći da se podnesu i ranije, dakle pre nego što stranac stigne u Srbiju, tako da će se smanjiti vremenski period kada stanac čeka da se reši njegov zahtev, što će uticati da se smanje troškovi boravka stranaca za vreme od kada uđu u Srbiju i ne počnu da rade tj.privređuju.

Dozvole će se izdavati na tri godine.

Postojaće mogućnost podnošenja zahteva za produženje dozvole, a to je već uvod u proces dobijanja državljanstva…ako neki stranac koji je u međuvremenu zasnovao porodicu, želi trajno da se nastani u Srbiji.

U obradi tog zahteva za dobijanje dozvole za boravak i rad na teritoriji Srbije i dalje će tesno sarađivati pripadnici MUP i Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja kao i Služba NSZ.

Nadamo se da će ova informacija biti od značaja našim ugostiteljima koji nameravaju da radno angažuju strance ili to već rade, sami ili preko licenciranih agencija za zapošljavanje, kojih uzgred rečeno ima 112 u Srbiji.

Do juče su te agencije posredovale u zapošljavanju naših građana u inostranstvu a sada se već više od pola njih bave zapošljavanjem stranaca kod nas !

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB