Gradska odluka o zabrani okupljanja za ugostiteljske objekte

Gradonačelnik Novog Sada doneo je danas zvanični zaključak da su ugostiteljski objekti Novog Sada dužni da poštuju odluku o zabrani okupljanja koja je juče stupila na snagu, a koju je donela Vlada Republike Srbije. Podsetimo, odluka je stupila na snagu u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19). Prenosimo Zaključak u celosti.

Zaključak

  1. Privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost ili pružaju ugostiteljsku uslugu dužni su da se pridržavaju radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada (Službeni list Grada Novog Sadabr. 63/15, 59/16 i 32/17), odnosno rešenjem o produženom radnom vremenu koje je donetu u skladu sa članom o8 navedene Odluke.
  2. Privredni subjekti iz tačke 1 ovog zaključka dužni su da postupaju u skladu sa Odlukom o zabrani javnog okupljanja u zatvorenim prostorijama radi sprovođenja mera sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, koju je donela Vlada Republike Srbije 11.03.2020. godine, a koja je stupila na snagu 12.03.2020. godine. Pod javnim okupljanjem smatra se okupljanje u jednoj zatvorenoj prostoriji sa više od 100 ljudi.
  3. Nadzor i kontrolu nad sprovođenjem ovog zaključka obavljaće Gradska uprava za inspekcijske poslove.

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB