Unija poslodavaca Vojvodine

Unija poslodavaca Vojvodine

Unija poslodavaca Vojvodine je nestranačka i nevladina organizacija poslodavaca zasnovana na dobrovoljnom članstvu, koja štiti i zastupa interese poslodavaca sa teritorije AP Vojvodine. Broji preko 30.000 članova – privrednih društava i preduzetnika, kako pojedinačnih tako i kolektivnih članova. Kroz Uniju poslodavaca Srbije – kao krovnu organizaciju,  Unija poslodavaca Vojvodine ostvaruje zaštitu interesa svojih članova i na nacionalnom nivou.

Jedina je reprezentativna organizacija koja predstavlja poslodavce Vojvodine, čime je dobila mandat da na pokrajinskom nivou predstavlja i brani interese poslodavaca kod predstavnika vlasti, sindikata i javnog mnjenja, pregovara o svim specifičnim problemima poslodavaca i sklapa sporazume radi zaštite njihovih interesa, analizira stanje privrede i preduzetništva, problematiku vezanu za rad, i na osnovu toga predlaže izmene propisa i rešenja koja obezbeđuju sigurnije poslovanje, veću konkurentnost i povoljniji privredni ambijent za poslovanje.

Unija poslodavaca u Vojvodini postoji i radi od 2003. godine, u početku kao lokalna kancelarija Unije poslodavaca Srbije, a od 2010. kao samostalno pravno lice. Jedina je organizacjia koja ispunjava stroge uslove Zakona u pogledu poslodavačkog organizovanja, i zbog toga jedini legitimni predstavnik poslodavaca u AP Vojvodini.

Vebsajt: http://www.poslodavci.rs

Adresa

Bulevar oslobođenja 81,
Novi Sad

Telefon

021/6621944

Email

office@upv.org.rs

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB