Turistička organizacija Novog Sada

Turistička organizacija Novog Sada

Turistička Organizacija Novog Sada kao nosilac turističke privrede grada i najrelevantniji subjekt u ovoj oblasti privrede u skladu sa vizionarskim idejama, razvojno-strateškim poduhvatima i informativno-propagandnom delatnošću ima cilj da turistički potencijal grada postavi na pijadestal dostojan potrebama posetilaca.
Naša misija i vizija streme kulturnom, zabavnom, manifestacionom i kongresnom turizmu, u cilju propagiranja grada kao destinacije sa izuzetnim istorijskim, tradicijskim, zabavnim, poslovnim, izletničko-rekreativnim potencijalom!

MISIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:
promovisanje turističke ponude i uspostavljanje imidža Novog Sada kao atraktivne turističke destinacije;
informisanje i propagiranje turizma u gradu kao vodeću privrednu granu u skladu sa strategijom razvoja grada;
osnaživanje uticaja novosadskog turizma na republičkom i regionalnom nivou;
promovisanje kulturno-istorijskog nasleđa i tradicije Novog Sada;
organizovanje manifestacija koje bi zadovoljile diverzifikovane potrebe posetilaca;
razvijanje svesti o vrednostima grada na specijalizovanim domaćim i međunarodnim sajmovima;
predstavljanje turističke ponude predstavnicima vodećih svetskih medija i turooperatorima;
promovisanje grada Novog Sada kao “City Break” destinacije;
omasovljavanje konferencijskih aktivnosti;
afirmisanje i implementacija ugositeljskog sektora u raznovrsnu ponudu grada;
afirmisanje svih oblika nautičkog turizma;

VIZIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:
razvoj turističke svesti svih relevantnih činilaca turističke privrede putem brojnih edukacija, konsultantskih sekcija, info-pultova u organizaciji TONS-a…
unapređenje kadrovske politike naše kuće u cilju postizanja viših ciljeva Organizacije putem konsulatcija, edukativnih radionica, seminara, sajmova…

Vebsajt: https://novisad.travel/cp/

Adresa

Jevrejska 10,
Novi Sad
ili
Bul. Mihajla Pupina 9,
Novi Sad

Telefon

021/6617343

Email

tons@novisad.travel

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB