Turistička organizacija Novog Sada

Turistička organizacija Novog Sada

Turistička Organizacija Novog Sada kao nosilac turističke privrede grada i najrelevantniji subjekt u ovoj oblasti privrede u skladu sa vizionarskim idejama, razvojno-strateškim poduhvatima i informativno-propagandnom delatnošću ima cilj da turistički potencijal grada postavi na pijadestal dostojan potrebama posetilaca.
Naša misija i vizija streme kulturnom, zabavnom, manifestacionom i kongresnom turizmu, u cilju propagiranja grada kao destinacije sa izuzetnim istorijskim, tradicijskim, zabavnim, poslovnim, izletničko-rekreativnim potencijalom!

MISIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:
promovisanje turističke ponude i uspostavljanje imidža Novog Sada kao atraktivne turističke destinacije;
informisanje i propagiranje turizma u gradu kao vodeću privrednu granu u skladu sa strategijom razvoja grada;
osnaživanje uticaja novosadskog turizma na republičkom i regionalnom nivou;
promovisanje kulturno-istorijskog nasleđa i tradicije Novog Sada;
organizovanje manifestacija koje bi zadovoljile diverzifikovane potrebe posetilaca;
razvijanje svesti o vrednostima grada na specijalizovanim domaćim i međunarodnim sajmovima;
predstavljanje turističke ponude predstavnicima vodećih svetskih medija i turooperatorima;
promovisanje grada Novog Sada kao “City Break” destinacije;
omasovljavanje konferencijskih aktivnosti;
afirmisanje i implementacija ugositeljskog sektora u raznovrsnu ponudu grada;
afirmisanje svih oblika nautičkog turizma;

VIZIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NOVOG SADA JE:
razvoj turističke svesti svih relevantnih činilaca turističke privrede putem brojnih edukacija, konsultantskih sekcija, info-pultova u organizaciji TONS-a…
unapređenje kadrovske politike naše kuće u cilju postizanja viših ciljeva Organizacije putem konsulatcija, edukativnih radionica, seminara, sajmova…

Vebsajt: https://novisad.travel/cp/

Adresa

Jevrejska 10,
Novi Sad
ili
Bul. Mihajla Pupina 9,
Novi Sad

Telefon

021/6617343

Email

tons@novisad.travel

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB