Sanus-M DOO

Sanus-M DOO

Preduzeće „Sanus-M“ osnovano je sa ciljem da, kao ovlašćena organizacija pruža usluge dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije kao i ostale vidove sanitarne zaštite. Na taj način imamo aktivno učešće u:

  • proizvodnji zdrave i bezbedne hrane.
  • smanjenju ekonomskih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
  • očuvanju životne sredine.
  • preventivnoj zaštiti zdravlja ljudi i životinja.
  • sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Danas predstavljamo savremeno preduzeće koje je tako organizovano i tehnički opremljeno da može odgovoriti na najsloženije zadatke potencijalnih korisnika naših usluga. Naš tim se sastoji od proverenih profesionalaca poljoprivredne, medicinske i veterinarske struke, koji su iskusni u rešavanju različitih vidova borbe protiv opasnih agenasa i štetočina.

Vebsajt: https://www.sanus-m.co.rs

Ponuda se nalazi u prilogu.

Sanus-M ponuda


Adresa

Pere Popadića 3/6,
Novi Sad

Telefon

021/6412160

Email

office@sanus-m.co.rs

Akcija dobrovoljnog davanja krvi „Karavan ljubavi“

Karavan ljubavi - Dobrovoljno davanje krvi, 11. do 15. maja u periodu od 11 do 18 časova, u centru grada Novog Sada.

Pozorišni festival UPAD

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB