Sanus-M DOO

Sanus-M DOO

Preduzeće „Sanus-M“ osnovano je sa ciljem da, kao ovlašćena organizacija pruža usluge dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije kao i ostale vidove sanitarne zaštite. Na taj način imamo aktivno učešće u:

  • proizvodnji zdrave i bezbedne hrane.
  • smanjenju ekonomskih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
  • očuvanju životne sredine.
  • preventivnoj zaštiti zdravlja ljudi i životinja.
  • sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Danas predstavljamo savremeno preduzeće koje je tako organizovano i tehnički opremljeno da može odgovoriti na najsloženije zadatke potencijalnih korisnika naših usluga. Naš tim se sastoji od proverenih profesionalaca poljoprivredne, medicinske i veterinarske struke, koji su iskusni u rešavanju različitih vidova borbe protiv opasnih agenasa i štetočina.

Vebsajt: https://www.sanus-m.co.rs

Ponuda se nalazi u prilogu.

Sanus-M ponuda


Adresa

Pere Popadića 3/6,
Novi Sad

Telefon

021/6412160

Email

office@sanus-m.co.rs

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB