Privredna komora Vojvodine

Privredna komora Vojvodine

Prvog februara 2019. navršiće se tačno jedan vek kako današnja Privredna komora Vojvodine, sa svojim prethodnicama, čiju tradiciju baštini, u kontinuitetu postoji i radi. Jedno stoleće predstavlja meru proteklog vremena koja pouzdano može da sudi o trajnosti i vrednosti nečije uloge i mesta u delatnosti kojom se bavi i okruženju u kome radi.

Nakon što je 1. januara 2017. godine na snagu stupio novi Zakon o privrednim komorama, čime je ustanovljen jedinstveni komorski sistem, Privredna komora Vojvodine sprovela je reorganizaciju i novu sistematizaciju, čime je ostvarena racionalizacija poslovanja. Privredna komora Vojvodine sada posluje u okviru svoja tri udruženja – Udruženje poljoprivrede, Udruženje industrije i Udruženje usluga, gde je konstituisano ukupno 12 grupacija.

Vebsajt: www.pkv.rs

Adresa

Hajduk Veljkova 11,
Novi Sad

Telefon

021/4803709

Email

office@pkv.rs

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB