Preporuke za hotele i ugostitelje povodom koronavirusa

Privredna komora Srbije iznela je preporuke za hotele i ugostitelje, za primenu mera zaštite u vezi sa infekcijom novim koronavirusom ( 2019-nCoV), kao i za postupanje u slučaju pojave osoba sa bolešću organa za disanje, a koje su mogle biti izložene infekciji novim korona virusom.

U hotelu obezbediti:

  • Sapun, voda ili alkoholnu tečnost za dezinfekciju ruku
  • Toplomer
  • Papirne maramice
  • Hirurške maske
  • Jedokratne rukavice
  • Posebne kese za otpad
  • Sredstva za dezinfekciju površina

Preporuke:

• Uspostaviti kontakt sa teritorijalno nadležnim institutom/zavodom za javno zdravlje u cilju razmene kontakata i drugih podataka: broj telefona na koji se može javiti osoba hotela radi dobijanja informacija i uputstava, adresa, radno vreme, postupak u slučaju sumnje na infekciju izazvanu novim korona virusom, postupak u hitnim situacijama u vezi sa mogućim obolevanjem gostiju od zaraznih bolesti.
• Prilikom prijema gostiju iz NR Kine (ili drugih žarišta epidemije, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni), potrebno je najpre proveriti sa vođom puta, turističkim vodičem ili drugom osobom nadležnom za grupu, da li je bilo kome iz grupe izdato rešenje o obaveznom stavljanju pod zdravstveni nadzor prilikom ulaska u Republiku Srbiju. Ukoliko jeste gostu treba pružiti pomoć da se javi teritorijalo nadležnom institutu/zavodu za javno zdravlje u roku od 24 sata od ulaska u zemlju, kao što je navedeno u rešenju.
• Ukoliko se neko od gostiju iz NR Kine (ili drugih zemalja u kojima postoji intenzivno širenje infekcije, o čemu ćete dobiti blagovremene informacije) požali da ima znake respiratorne infekcije (kijavica, kašalj, povišena temperatura, malaksalost, otežano disanje) ili se na drugi način uoči da je osoba obolela, osoblje hotela i sve druge osobe u hotelu treba da smanje bliski kontakt sa obolelom osobom.
• Prilikom bliskog kontakta (manje od 1 metar udaljenosti) osoblje hotela treba da nosi hiruršku ili drugu masku preko usta i nosa, i da izbegava direktan kontakt nezaštićenim rukama ili na drugi način sa obolelom osobom. Odmah nakon kontakta sa obolelom osobom treba oprati ruke toplom vodom i sapunom. Izbegavati pre pranja ruku dodirivanje lica, nosa, usta, očiju.
• Obolelu osobu treba privremenio izolovati u zasebnu sobu do dolasa epidemiologa koji će sprovesti ispitivanje ili do organizacije prevoza u zdravstvenu ustanovu.
• Od obolele osobe treba zahtevati da odmah stavi masku preko usta i nosa, da izbagava kontakt sa drugim osobama u hotelu. Treba savetovati često pranje ruku, a obavezno nakon kijanja i kašljanja, korišćenja maramica, odlaska u toalet.
• Odmah nakon izolovanja obolele osobe, treba pozvati teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje radi obaveštavanja o postojanju gosta iz Kine sa bolešću organa za disanje i dobijanja uputstava o daljem postupku.
• U prostoji gde boravi obolela osoba treba obezbediti dovoljnu količinu papirnih maramica, kao i posebne kese za otpad koje se mogu zatvoriti i potom bezbedno ukloniti sa komunalnim otpadom.
• Sve predmete sa kojima je obolela osoba dolazila u kontakt, a naročito one koje je mogla kontaminirati sekretima iz svojih organa za disanje (direktno kijanjem ili kašljanjem, ili indirektno rukama, maramicama, peškirima ili na drugi način) treba dezinfikovati upotrebom standardnih sredstava za čišćenje i dezinfekciju u domaćinstvu. Veš i posteljina obolele osobe se peru mašinski uz upotrebu standardnih deterdženata na 60-90 stepeni.
• Hotelsko osoblje koje radi na čišćenju i dezinfekciji prostorija u kojima je boravila obolela osoba treba da nosi hiruršku masku preko usta i nosa, kao i rukavice za jednokratnu upotrebu tokom rada. Odmah nakon rada ruke se peru sa rukavicama, zatim se skidaju rukavice i bacaju u kesu za komunalni otpad. Ruke se ponovo peru toplom vodom i sapunom, a zatim se skida maska koja se baca u kesu za komunalni otpad. Kesa se zatvara tako da se može bezbedno ukloniti sa ostalim komunalnim otpadom. Ruke se ponovo peru vodom i sapunom.
• Za sve dodatne informacije možete se obratiti institutu/zavodu za javno zdravlje teritorijalno nadležnom za mesto gde se nalazi vaš hotel.

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB