О пројекту

Пројекат ,,Дигитализација уметничке баштине угоститељских објеката Новог Сада” реализује репрезентативно удружење угоститеља ,,УГОНС 1946” и бави се мапирањем  постојећих уметничких дела у угоститељским објектима у Новом Саду.

Пројекат подразумева прикупљање информација о значајним уметничким делима која се налазе у угоститељским објектима (ликовна дела, графике, уметничке фотографије, скулптуре…) или су део истих (дизајн ентеријера, архитектура) . Потом њихово документовање, а паралелно и креирање веб-апликације где ће прикупљени материјал бити јавно доступан у виду мапе уметничке баштине. Средство повезивања изложених дела са веб-апликацијом биће кју-ар кодови (QR code), а сарадња са релевантним установама културе и туризма допринеће повећању употребне вредности веб-апликације.