Inspekcija rada

Potrebna dokumentacija:

 • APR resenje.
 • Akt o bezbednosti i zdravlju na radu.
 • Ugovor sa privrednim subjektom koji je angazovan za sprovodjenje bezbednosti i zdravlja na radu ili zaposleni sa polozenim strucnim ispitom.
 • Ugovor o radu.
 • Resenje o izvrsenoj kontroli elektro instalacija (svake dve godine).
 • Akt oproceni rizika za sva radna mesta u skladu sa zakonom.
 • Dokumentacija o osposobljavanju radnika i upoznavanje sa nacinom rada.
 • Dokumentacija o proveri radnih mesta bez rizika( potrebno uraditi na svake 4 godine).
 • Ispitivanje radne okoline od strane licenciranog pravnog lica (preventivno i periodocno).
 • Dokumentacija o osposobljenosti zaposlenih lica u pruzanju prve pomoci.
 • Posedovanje ormarica za prvu pomoc opremljenih po propisu i postavljenih na vidnom mestu.
 • Dokumentacija o obavestenosti zaposlenih o zabrani zlostavljanja na radu i mobingu.
 • Dokumentacija na vidnom mestu o licu zaduzenom za sprovodjenje zakona o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu.
 • Adekvatno postavljene informacije o zabrani pusenja, kao i o prostoru gde je dozvoljeno.

Kontrolna lista-bzr

Kontrolna lista-integrisani inspekcijski nadzor

Kontrolna_lista-ro

Nadležnost inspekcije rada

INSPEKTORAT ZA RAD obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa nad primenom Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o privatnim preduzetnicima, Zakona o privrednim društvima (u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu) Zakona o štrajku, Opšteg kolektivnog ugovora, kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih), opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u organizacijama, pravnim licima i drugim oblicima organizovanja, kao i ustanovama. Više informacija u dokumentu u prilogu.

Nadležnost inspekcije rada

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB