Turistička inspekcija

Potrebna dokumentacija:

 • Resenje iz APR-a
 • Resenje iz APR-a za poslovnu jedinicu
 • Prijava ministarstvu poljoprivrede za usluzivanje hrane ( objekti koji imaju hranu)

Obaveze ugostitelja:

 • Na ulazu u objekat vidno istaknuto poslovno ime i sediste, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, i radno vreme
 • Cenovnik hrane i pica mora biti istaknut na ulazu u objekat, na stolovima. Ako cenovnik nije istaknut na stolovima ugostitelj je duzan da ga preda svakom potrosacu pre prijema porudzbine, a na zahtev potrosaca i prilikom placanja.
 • Na ulazu i u prostorijama sa stolovima mora biti vidno postavljen znak da je u objektu ili delu objekta dozvoljeno ili zabranjeno pusenje 
 • Da je ugostitelj duzan da na mestu usluzivanja vidno istakne obavestenje o nacinu i mestu prijema reklamacije, kao i da obezbedi prisustvo ovlascenog lica za prijem reklamacija (reklamacija moze biti izjavljena usmeno, pismeno ili elektronski, i mora da sadrzi opis nedostatka pruzene usluge i zahtev za obestecenje. Za podnetu reklamaciju korisnik mora da dobije pisanu potvrdu o prijemu reklamacije, ili potvrdu o prijemu elektronskim putem i broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena kao i rok od 8 dana za odgovor da li se reklamacija prihvata ili ne. Isto tako ugostitelj je duzan da u roku od 15 resi reklamaciju.
 • Ugostitelj je duzan da ima fiskalnu kasu i izdaje fiskalne odsecke, kao i nalepnice koje su propisane zakonom o fiskalnim kasama.
 • Duzan je da ima normative hrane i pica. Svaki slozeni proizvod mora da ima normativ koji sadrzi vrstu i kolicinu namirnica ili pica koji se koriste u tom proizvodu. Mora se doneti u pisanom obliku sa potpisom i pecatom vlasnika. Duzan je da prilikom kontrole da na uvid. Inspekcija moze da proverava da li se ugostitelj drzi normativa u toku kontrole.
 • Zabrana usluzivanja alkoholnih pica maloletnim licima. Ugostitelj ima pravo da trazi na uvid licnu kartu potrosaca.
 • Kontrola intelektualne svojine regularni softveri kao i ugovore za prezentaciju muzike

Objekti brze hrane (fast food) kontrolne liste

Ugostitelji – Kontrolne liste

Preporuke korisnicima ugostiteljskih usluga

UO za ishranu i piće i smeštaj (Kontrolne liste)

UO za ishranu i piće (Kontrolne liste)

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB