Turistička inspekcija

Potrebna dokumentacija:

 • Resenje iz APR-a
 • Resenje iz APR-a za poslovnu jedinicu
 • Prijava ministarstvu poljoprivrede za usluzivanje hrane ( objekti koji imaju hranu)

Obaveze ugostitelja:

 • Na ulazu u objekat vidno istaknuto poslovno ime i sediste, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, i radno vreme
 • Cenovnik hrane i pica mora biti istaknut na ulazu u objekat, na stolovima. Ako cenovnik nije istaknut na stolovima ugostitelj je duzan da ga preda svakom potrosacu pre prijema porudzbine, a na zahtev potrosaca i prilikom placanja.
 • Na ulazu i u prostorijama sa stolovima mora biti vidno postavljen znak da je u objektu ili delu objekta dozvoljeno ili zabranjeno pusenje 
 • Da je ugostitelj duzan da na mestu usluzivanja vidno istakne obavestenje o nacinu i mestu prijema reklamacije, kao i da obezbedi prisustvo ovlascenog lica za prijem reklamacija (reklamacija moze biti izjavljena usmeno, pismeno ili elektronski, i mora da sadrzi opis nedostatka pruzene usluge i zahtev za obestecenje. Za podnetu reklamaciju korisnik mora da dobije pisanu potvrdu o prijemu reklamacije, ili potvrdu o prijemu elektronskim putem i broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena kao i rok od 8 dana za odgovor da li se reklamacija prihvata ili ne. Isto tako ugostitelj je duzan da u roku od 15 resi reklamaciju.
 • Ugostitelj je duzan da ima fiskalnu kasu i izdaje fiskalne odsecke, kao i nalepnice koje su propisane zakonom o fiskalnim kasama.
 • Duzan je da ima normative hrane i pica. Svaki slozeni proizvod mora da ima normativ koji sadrzi vrstu i kolicinu namirnica ili pica koji se koriste u tom proizvodu. Mora se doneti u pisanom obliku sa potpisom i pecatom vlasnika. Duzan je da prilikom kontrole da na uvid. Inspekcija moze da proverava da li se ugostitelj drzi normativa u toku kontrole.
 • Zabrana usluzivanja alkoholnih pica maloletnim licima. Ugostitelj ima pravo da trazi na uvid licnu kartu potrosaca.
 • Kontrola intelektualne svojine regularni softveri kao i ugovore za prezentaciju muzike

Objekti brze hrane (fast food) kontrolne liste

Ugostitelji – Kontrolne liste

Preporuke korisnicima ugostiteljskih usluga

UO za ishranu i piće i smeštaj (Kontrolne liste)

UO za ishranu i piće (Kontrolne liste)

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB