Opšte udruženje preduzetnika – Subotica

Opšte udruženje preduzetnika - Subotica

Zanatstvo u Subotici ima dugu tradiciju i predstavlja značajnu privrednu oblast. Tradicija od 1763.godine stavlja Suboticu u red retkih sredina gde se zanatstvo pojavljuje organizovano već u XVIII veku. Danas se u preduzetničkom sektoru obavlja oko 180 različitih delatnosti, pružaju usluge i proizvodi značajni po obimu, asortimanu i kvalitetu koji su neophodni stanovništvu a u funkciji su i direktno potrebni privredi.

Opšte udruženje preduzetnika Subotica (u daljem tekstu OUPS) je poslovno-stručna organizacija preduzetnika koja svojim aktivnostima doprinosi razvoju male privrede i ostvarenju pozitivnog privrednog ambijenta i samim tim povećanju broja samoodrživih preduzetnika.

OUPS sprovodi veliki broj aktivnosti kako bi podstaklo ekspanziju preduzetništva kroz otvaranje novih radnji, pomoć već postojećim te zaštiti interesa preduzetnika u najširem smislu reči:

  • analiza stanja privrede i preduzetništva, problematike vezane za rad i na osnovu toga predlaganje izmene zakonskih i drugih propisa koji obezbeđuju sigurnije poslovanje, veću konkurentnost i povoljniji privredni ambijent;
  • stručna pomoć i uputstva prilikom pokretanja samostalnog posla, kao i u toku samog poslovanja;
  • informisanje preduzetnika o aktuelnim temama u oblasti zakonodavstva i o svim bitnim pitanjima vezanim za njihovo poslovanje (informacije ekonomske i pravne prirode);
  • organizovanje učešća na sajmovima, pružanje pomoći pri povezivanju preduzetnika;
  • edukacije prema zahtevima i potrebama preduzetnika za unapređenje preduzetničkih znanja, veština i sposobnosti;
  • iznalaženje mogućnosti za povoljno kreditiranje preduzetnika putem banaka i fondova u cilju oživljavanja privrednih aktivnosti;
  • rad na očuvanju i oživljavanju starih zanata;
  • izrada raznih podnesaka: zahteva, molbi, žalbi, ugovora i dr;
  • učvršćivanje saradnje sa Opštim udruženjima preduzetnika iz regiona, sa zajednicama preduzetnika na nivou Vojvodine i Srbije čime se postiže vertikalna prohodnost ideja i zahteva…

Adresa

Šandora Petefija 8-10,
Subotica

Telefon

024/557385

Email

udpreduzetnikasu@eunet.rs

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB