Institut za bezbednost i sigurnost na radu (IBS)

Preduzeće DELCO DOO

„IBS“„Institut za bezbednost i sigurnost na radu“, društvo sa višegodišnjim iskustvom u oblasti kontrolisanja nad specifičnom opremom, objektima i procesima, kao što su liftovi, skloništa, buka, dizalice, sredstva za rad, bezbednost mašina, uvažavajući potrebe tržišta i tržišne trendove, uspostavio je sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002 i SRPS ISO/IEC 17025:2000. Ciljevi su obezbeđenje postignutog kvaliteta svojih usluga, poboljšanje postignutog kvaliteta, povećanje konkurentnosti na tržištu i ostvarivanje i zadovoljavanje interesa svih zaposlenih u „Institutu za bezbednost i sigurnost na radu“.

Da bi navedeni ciljevi bili ispunjeni, napori svih zaposlenih u „IBS“- u usmereni su na:
– izgradnju i održavanje „IBS“-a kao Kontrolnog tela; 
– izvršenje usluga koje će u pogledu kvaliteta u potpunosti i uvek ispunjavati zahteve zakona, standarda i propisa društva; 
– izgradnju partnerskih odnosa sa korisnicima usluga, uz obavezu svakog zaposlenog da obezbedi poverljivost informacija koje dobije od korisnika usluge;
–  neutralno i bez uticaja sa strane sprovođenje kontrolisanja i ispitivanja za koja je osposobljen, u skladu sa zahtevima zakona, tehničkih propisa i standarda;
–  strogo pridržavanje propisanih postupaka;
–  pažljiv izbor i uspostavljanje korektnog partnerskog odnosa sa akreditovanim laboratorijama i isporučiocima robe i usluga za potrebe svoje delatnosti;
–  strogo preispitivanje i lični doprinos poboljšanju kvaliteta usluga;
–  razumevanje i doslednu primenu politike „IBS“-a;
–  sistematsko i permanentno stručno osposobljavanje za oblast obezbeđenja kvaliteta.

Način ispunjavanja zahteva i standarda SRPS ISO/IEC17020 i SRPS ISO/IEC17025 opisani su u Priručnicima o kvalitetu, operativnim postupcima i dokumentima sistema kvaliteta.

Doslovna primena Priručnika o kvalitetu, operativnih postupaka i dokumenata sistema kvaliteta je obaveza svih zaposlenih i predstavlja preduslov uspešnog funkcionisanja sistema kvaliteta i realizaciju ispitivanja bez grešaka, što će omogućiti ostvarivanje poslovnih ciljeva „IBS“ -a.

Vebsajt: http://www.ibs-ns.com/

Više informacija o ponudi možete pogledati u dokumentu u prilogu.


Adresa

Koste Racina 19,
Novi Sad

Telefon

021/420133

Email

ibsns@sbb.rs

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB