Institut za bezbednost i sigurnost na radu (IBS)

Preduzeće DELCO DOO

„IBS“„Institut za bezbednost i sigurnost na radu“, društvo sa višegodišnjim iskustvom u oblasti kontrolisanja nad specifičnom opremom, objektima i procesima, kao što su liftovi, skloništa, buka, dizalice, sredstva za rad, bezbednost mašina, uvažavajući potrebe tržišta i tržišne trendove, uspostavio je sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002 i SRPS ISO/IEC 17025:2000. Ciljevi su obezbeđenje postignutog kvaliteta svojih usluga, poboljšanje postignutog kvaliteta, povećanje konkurentnosti na tržištu i ostvarivanje i zadovoljavanje interesa svih zaposlenih u „Institutu za bezbednost i sigurnost na radu“.

Da bi navedeni ciljevi bili ispunjeni, napori svih zaposlenih u „IBS“- u usmereni su na:
– izgradnju i održavanje „IBS“-a kao Kontrolnog tela; 
– izvršenje usluga koje će u pogledu kvaliteta u potpunosti i uvek ispunjavati zahteve zakona, standarda i propisa društva; 
– izgradnju partnerskih odnosa sa korisnicima usluga, uz obavezu svakog zaposlenog da obezbedi poverljivost informacija koje dobije od korisnika usluge;
–  neutralno i bez uticaja sa strane sprovođenje kontrolisanja i ispitivanja za koja je osposobljen, u skladu sa zahtevima zakona, tehničkih propisa i standarda;
–  strogo pridržavanje propisanih postupaka;
–  pažljiv izbor i uspostavljanje korektnog partnerskog odnosa sa akreditovanim laboratorijama i isporučiocima robe i usluga za potrebe svoje delatnosti;
–  strogo preispitivanje i lični doprinos poboljšanju kvaliteta usluga;
–  razumevanje i doslednu primenu politike „IBS“-a;
–  sistematsko i permanentno stručno osposobljavanje za oblast obezbeđenja kvaliteta.

Način ispunjavanja zahteva i standarda SRPS ISO/IEC17020 i SRPS ISO/IEC17025 opisani su u Priručnicima o kvalitetu, operativnim postupcima i dokumentima sistema kvaliteta.

Doslovna primena Priručnika o kvalitetu, operativnih postupaka i dokumenata sistema kvaliteta je obaveza svih zaposlenih i predstavlja preduslov uspešnog funkcionisanja sistema kvaliteta i realizaciju ispitivanja bez grešaka, što će omogućiti ostvarivanje poslovnih ciljeva „IBS“ -a.

Vebsajt: http://www.ibs-ns.com/

Više informacija o ponudi možete pogledati u dokumentu u prilogu.


Adresa

Koste Racina 19,
Novi Sad

Telefon

021/420133

Email

ibsns@sbb.rs

Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“

Udruženje građana "The Best Events" i kompanija "Color Media Communications" uz institucionalnu podršku Grada Novog Sada i ove godine organizuje Festival nacionalnih kuhinja „Taste of Planet“ koji će se održati u Novom Sadu, na atraktivnoj lokaciji ispred TC “Promenada” u periodu od 23. do 28. oktobra.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB