Institut za preventivu

Institut za preventivu

ZOP:
1. Izrada Pravila zaštite od požara (ZOP) sa planom evakuacije;
2. Donošenje Programa osnovne obuke iz oblasti ZOP;
3. Obuka zaposlenih iz oblasti ZOP;
4. Konstrolisanje mobilne opreme za gašenje požara (PP aparata) hidranata, sistema za dojavu požara, dojavu prisustva gasa, sistema za odvođenje dima i toplote (ako ih posedujete);
5. Pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije

Bezbednost i zdravlje na radu (BZNR):
1. Donošenje akta o proceni rizika na radnom mestu;
2. Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
3. Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenost…);
4. Izrada evidencionih obrazaca iz oblasti BZNR.

Vebsajt: http://www.izp.rs

Adresa

Kraljevića Marka 11,
Novi Sad

Telefon

021/420571

Email

institut@izp.rs

Ove godine je 50 godina od kako je pica došla u...

Milorad Stošljević, poznat kao Mile Pica je serijski preduzetnik i ugostitelj iz Novog Sada. Pre 50 godina je doneo picu, koju je video u Trstu, u Novi Sad i u ovaj deo tadašnje Jugoslavije.

Dan grada Novog Sada

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB