Institut za preventivu

Institut za preventivu

ZOP:
1. Izrada Pravila zaštite od požara (ZOP) sa planom evakuacije;
2. Donošenje Programa osnovne obuke iz oblasti ZOP;
3. Obuka zaposlenih iz oblasti ZOP;
4. Konstrolisanje mobilne opreme za gašenje požara (PP aparata) hidranata, sistema za dojavu požara, dojavu prisustva gasa, sistema za odvođenje dima i toplote (ako ih posedujete);
5. Pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije

Bezbednost i zdravlje na radu (BZNR):
1. Donošenje akta o proceni rizika na radnom mestu;
2. Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
3. Ispitivanje uslova radne okoline (mikroklima, osvetljenost…);
4. Izrada evidencionih obrazaca iz oblasti BZNR.

Vebsajt: http://www.izp.rs

Adresa

Kraljevića Marka 11,
Novi Sad

Telefon

021/420571

Email

institut@izp.rs

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB