Digitalni konobar

Nedavno je u Srbiji predstavljen Digitalni KONO.BAR. Ovaj inovativni servis omogućuje posetiocima da na svom mobilnom uredjaju otvore meni ugostiteljskog objekta u kojem se trenutno nalaze i da obave mnoštvo korisnih funkcija. Gosti mogu da pregledaju meni sa detaljnim opisom i slikama svakog artikla na raznim svetskim jezicima, da biraju artikle i dodaju u „korpu“, mogu da unesu i poruku o specifičnim detaljima, npr. načinu pripreme, dodacima, a zatim da jednim klikom tj. dodirom ekrana pošalju narudžbinu u kojoj je kodiran i broj stola za kojim se nalaze. 

Gosti ne moraju da čekaju dolazak konobara, imaju vremena da detaljno pregledaju ponudu i naruče kad su oni spremni, a takodje i da eliminišu greške kod naručivanja. Kad žele da plate, gosti preko istog servisa na mobilnom telefonu mogu da zatraže račun, odaberu način plaćanja, a po potrebi, u svakom trenutku tokom posete, uvek mogu pozvati konobara. 

Dakle, dobili smo jedan novi servis, krajnje jednostavan za korišćenje, koji će u velikoj meri eliminisati nezadovoljstvo gostiju nastalo čekanjem na dolazak konobara, greškama kod naručenih artikala, dodatnog čekanja na konobara da bi se zatražio i dobio račun. 

Ugostitelj ima mnogobrojne koristi od servisa, a najveća je ta, što će zbog daleko brže usluge i naplate koje servis omogućava, imati više obrta po stolu, dakle i veći prihod. Dodatno, gostu se nudi daleko pregledniji prikaz i opis svih artikala u meniju, a jedna od bitnih karakteristika je da ugostitelj može u svakom momentu „sakriti“ bilo koji artikal ili grupu artikala koji su trenutno nedostupni, tako da se oni neće pojavljivati gostima prilikom pregleda menija.

Pored ugostitelja, ovaj servis veoma pogoduje i konobarima, koji su pod manjim stresom jer njihov posao postaje manje fizički zahtevan, gost je brže i tačnije uslužen, samim tim je zadovoljniji pa će ostaviti veću napojnicu.

U svetu već postoji nekoliko sličnih servisa, ali je vreme pokazalo da svaki od njih ima svoje manjkavosti. Velika većina mobilnih menija su aplikacije, koje treba downloadovati i na njima se registrovati. Takodje, postoje servisi koji otvaraju meni preko kabastih tableta u ugostiteljkim objektima, a koji se često kvare usled upotrebe velikog broja gostiju, zauzimaju mesto na stolu, a ako ne, mora se opet čekati konobar da ih donese i objasni upotrebu. 

Nasuprot gore opisanim servisima, Digitalni Kono.bar je osmišljem kao kombinacija najboljih karakteristika svakog od sistema koji se već koriste u svetu, a bez pomenutih nedostataka. Najbitnije je to što Kono.bar servis nije aplikacija, dostupan je svakom gostu na sopstvenom mobilnom uredjaju, nepotrebna je bilo kakava instalacija ili registracija. Takodje, ne menja postojeći POS sistem, niti je sa njime povezan. 

Tokom testiranja servisa širom zemlje, Digitalni Kono.bar je dobio najviše ocene, prevashodno zbog preglednosti, intuitivnosti i lakoće korišćenja za goste, zatim zbog kraćeg vremena čekanja na uslugu ili plaćanje, daje gostima veću slobodu i više vremena da se detaljno upoznaju sa ponudom, pa često više naruče, dakle, omogućuje daleko prijatniji boravaka u objektu i za goste i za osoblje, a unapredjuje poslovanja i povećava prihod za ugostitelje.

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB