Asip Prevent

Asip Prevent

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vam predstavimo naše Društvo i da bliže opišemo poslove kojima se bavimo. ASIP PREVENT je društvo sa ograničenom odgovornošću koje pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, tehničkih pregleda objekata i stručnog nadzora prilikom izvođenja građevinskih radova.

Za sve poslove koje obavlja, ASIP PREVENT DOO NOVI SAD angažuje stručne kadrove iz oblasti elektro i mašinskog inženjerstva, inženjerstva bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine, civilne zaštite i zaštite od požara, s ciljem i težnjom ka daljem usavršavanju stručnih kadrova i unapređenju procesa rada potrebama tržišta.

Za sve poslove kojima se naše društvo bavi, posedujemo neophodne licence i akreditacije, kao i ovlašćenja nadležnih ministarstava Republike Srbije, dok je kvalitet usluga koje pruža garantovan primenom sistema menadžmenta kvaliteta pružanja usluga.
Više o nama možete pogledati na našem zvaničnom web sajtu.

Vebsajt: https://www.asipprevent.rs/

Ponudu možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Asip Prevent ponuda


Adresa

Privrednikova 8a,
Novi Sad

Telefon

021/424333

Email

asip.prevent@gmail.com

Dan grada Novog Sada

Udruženje ugostitelja Novog Sada UGONS 1946 želi svim sugrađanima sretan Dan grada Novog Sada.

Instagram

IZDVAJAMO

SFERA Otirači
Vranac termo rolneVranac termo rolne
Basta prometBasta promet
MIBMIB